Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Xã hội và Nhân văn; Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.


logo

Chuyên san Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ

logo

Chuyên san Khoa học
Xã hội và Nhân văn

logo 

Chuyên san 
Kinh tế và Quản lý

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chỉ mục trong nhiều cơ sở dữ liệu/hệ thống trích dẫn khoa học uy tín. Điều này giúp tăng cường sự hiện diện của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế.

                          

Thông báo

 

Thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

 

Theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trong năm 2019, đã có thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, nâng tổng số Hội đồng công nhận và tính điểm cho Tạp chí tính đến thời điểm hiện nay là 07 Hội đồng (Bảng 1).

 
Đã đăng: 2019-07-23 Chi tiết...
 

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019)

 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019), Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số thành tựu nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong ba năm gần đây.

TT

CHỈ TIÊU

2016

2017

2018

 1

Số bài báo ISI/ Scopus

48

31

42

 2

Số bài báo tạp chí quốc tế khác không trong danh mục ISI/ Scopus

156

78

120

 3

Số bài báo đăng trong kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc tế

23

5

14

 4

Số bài báo đăng trong kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước

117

31

90

 5

Số lượng đề tài cấp cơ sở (cấp trường, học viện)

28

44

39

 6

Số đề tài, dự án cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

12

4

3

 7

Số đề tài nghiên cứu do Quỹ Nafosted tài trợ

3

2

4

 8

Số đề tài, dự án từ doanh nghiệp

0

0

0

 9

Số đề tài dự án khác (hợp tác quốc tế khác...)

5

28

1

 
Đã đăng: 2019-05-18
 

Làm sao chọn được tạp chí đáng tin cậy để công bố nghiên cứu của bạn?

 

Are you submitting your research to a trusted journal? Is it the right journal for your work?


 
Đã đăng: 2017-10-19
 
Các thông báo khác...
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin