Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Xã hội và Nhân văn; Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.


logo

Chuyên san Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ

logo

Chuyên san Khoa học
Xã hội và Nhân văn

logo 

Chuyên san 
Kinh tế và Quản lý

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chỉ mục trong nhiều cơ sở dữ liệu/hệ thống trích dẫn khoa học uy tín. Điều này giúp tăng cường sự hiện diện của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế.

                          

Thông báo

 

Bài viết về Tạp chí KH ĐHĐL trên Tạp chí Tia Sáng

 

Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết về Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, được đăng trên Tạp chí Tia Sáng - Diễn đàn của trí thức Việt Nam

http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/Tap-chi-cua-Dai-hoc-Da-Lat-vao-danh-muc-ASEAN-Citation-Index-11182

 
Đã đăng: 2018-02-20
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chỉ mục vào ASEAN Citation Index (ACI)

 

Kế tục truyền thống hơn 20 năm của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, ngày nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam. Các bài báo gửi đăng trên Tạp chí đều được thẩm định nghiêm ngặt bởi một thành viên hội đồng biên tập và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập thông qua quy trình bình duyệt kín hai chiều (tỷ lệ từ chối bản thảo trong các năm 2016 và 2017 đều xấp xỉ 50%). Các bản thảo đạt yêu cầu về nội dung sẽ được biên tập về cấu trúc và hình thức trình bày theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tất cả các quy trình nộp bài, phản biện, biên tập và xuất bản đều được thực hiện nhất quán và chặt chẽ trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản các công trình khoa học.

Ủy ban điều hành Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index, gọi tắt là ACI), trong kỳ họp lần thứ 5 vào tháng 11/2017 tại Malaysia, đã chấp thuận chỉ mục Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt vào Hệ thống ACI. Như vậy, tính đến thời điểm này, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong sáu tạp chí khoa học của Việt Nam được chỉ mục vào Hệ thống ACI. Kết quả này đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Tạp chí trong lộ trình quốc tế hóa, góp phần tăng cường sự hiện diện của các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật khu vực và quốc tế. Việc được chấp thuận chỉ mục vào ACI không chỉ là sự ghi nhận một cách công bằng và khách quan uy tín học thuật của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, mà còn góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ để gần 400 tạp chí khác trong toàn hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, tiệm cận các chuẩn mực của khu vực và quốc tế về xuất bản công trình nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Tạp chí trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng biên tập và các chuyên gia phản biện độc lập đã tích cực hỗ trợ Tạp chí trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cảm ơn quý tác giả và độc giả đã đồng hành cùng Tạp chí trong nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng, vì mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Tạp chí.

                                                              

 
Đã đăng: 2017-11-27
 

Làm sao chọn được tạp chí đáng tin cậy để công bố nghiên cứu của bạn?

 

Are you submitting your research to a trusted journal? Is it the right journal for your work?


 
Đã đăng: 2017-10-19
 
Các thông báo khác...
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin