Nhân sự

Hội đồng biên tập Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Trịnh Thị Tú Anh, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Lê Hoài Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Võ Phương Bình, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Lê Ngọc Chung, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Hồ Mạnh Dũng, Viện Nghiên cứu hạt nhân, Việt Nam

Lê Bá Dũng, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Trần Hữu Duy, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Tạ Lê Lợi, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Nguyễn Thành Mến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Việt Nam

Phan Thanh Sơn Nam, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Hữu Toàn Phan, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Việt Nam

Bùi Thọ Thanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đặng Đức Trọng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Shih-Hsuan Yang, Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan (TQ)

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin