Nhân sự

Hội đồng biên tập Chuyên san Kinh tế và Quản lý

Nguyễn Việt Cường, Viện Chính sách công và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Lê Quốc Hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Vũ Văn Hưởng, Học viện Tài chính, Việt Nam

Kang Hyoung Goo, Trường Kinh doanh, Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Han Sang Lin, Trường Kinh doanh, Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Nguyễn Duy Mậu, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Lê Vũ Quân, Trường Kinh doanh và Kinh tế Albers, Đại học Seattle, Hoa Kỳ

Đoàn Thanh Tịnh, Khoa Kinh tế, Trường Quản lý Waikato, Đại học Waikato, New Zealand

Trần Quang Tuyến, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Võ Xuân Vinh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin