Chính sách biên tập

Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý. Các số định kỳ của Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học dưới dạng bài báo nghiên cứu gốc và bài báo tổng quan.

 

Chính sách về chuyên san

Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Kinh tế và Quản lý

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

[1] Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt áp dụng quy trình bình duyệt kín hai chiều. Trong quy trình này, (các) tác giả và (các) chuyên gia phản biện sẽ không có thông tin về nhau;

[2] Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đăng tải các bài báo nghiên cứu và các bài báo tổng quan. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Hội đồng biên tập Chuyên san, và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập. Vui lòng xem Quy trình bình duyệt của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết;

[3] Thời gian từ lúc Văn phòng Tạp chí nhận được bản thảo gửi đăng (đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày được hướng dẫn trong Mẫu bản thảo) đến khi tác giả nhận được ý kiến của (các) chuyên gia phản biện và quyết định của Ban biên tập Tạp chí sẽ không vượt quá ba tháng.

 

Chu kỳ xuất bản

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xuất bản định kỳ mỗi năm một (01) tập, mỗi tập có bốn (04) số; Các số của Tạp chí (phiên bản giấy) được xuất bản vào thời điểm cuối các tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín, và tháng Mười hai hằng năm; Tất cả các bài báo đã được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản trực tuyến (trong các Chuyên san phù hợp) ngay sau khi quá trình biên tập hoàn tất.

 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cho phép truy cập tự do ngay sau khi xuất bản đối với các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí, với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ. Độc giả được khuyến khích đọc, tải về, nhân bản, chia sẻ, in ấn, tìm kiếm, hoặc kết nối với bản toàn văn của tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Độc giả cũng được phép sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển các công trình được Tạp chí xuất bản từ Số 1, Tập 10 trở đi cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

 

Lưu trữ

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sử dụng Hệ thống LOCKSS (Nhiều bản sao giữ cho tài liệu được an toàn - Lots of Copies Keep Stuff Safe) nhằm đảm bảo lưu giữ lâu dài các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí trên không gian mạng. Toàn văn các bài báo được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được lưu giữ an toàn và vĩnh viễn trên Public Knowledge Project’s Private LOCKSS Network (PKP-PLN).

                      

 

Chỉ mục

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chỉ mục trong nhiều cơ sở dữ liệu/hệ thống trích dẫn khoa học uy tín. Điều này giúp tăng cường sự hiện diện của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế.

                   

                      

 

Liệt kê

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được liệt kê trong danh sách các tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến, được quản lý bởi CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NASATI), BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (MOST)

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - Vietnam Journals Online

 

Các Quy định về xuất bản và đạo đức công bố công trình nghiên cứu

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt công nhận và cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu, được ban hành bởi Committee on Publication Ethics (COPE). Vui lòng đọc và/hoặc tải về các tiêu chuẩn này để có thêm thông tin chi tiết: International standards for responsible research publication for editors;  International standards for responsible research publication for authors;

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cũng cam kết tuân thủ các Nguyên tắc minh bạch trong xuất bản công trình khoa học (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing), được ban hành bởi Committee on Publication EthicsDirectory of Open Access JournalsOpen Access Scholarly Publishers Association; và World Association of Medical Editors;

Trên cơ sở các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu, và các Nguyên tắc minh bạch trong xuất bản công trình khoa học nêu trên, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt ban hành các Quy định về xuất bản và đạo đức công bố công trình nghiên cứu được liệt kê dưới đây. Các tác giả, chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí, và các đối tượng khác có liên quan cam kết tuân thủ và nghiêm túc thực hiện các quy định này.

[1] Chính sách và quy trình bình duyệt: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt áp dụng quy trình bình duyệt kín hai chiều. Trong quy trình này, (các) tác giả và (các) chuyên gia phản biện sẽ không có thông tin về nhau. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Hội đồng biên tập Chuyên san, và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của chuyên gia phản biện và đánh giá của cá nhân mình, thành viên Hội đồng biên tập ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối bài báo. Quyết định của thành viên Hội đồng biên tập không nhất thiết phải thống nhất với ý kiến tư vấn của chuyên gia phản biện độc lập. Quyết định của thành viên Hội đồng biên tập Chuyên san sẽ có hiệu lực sau khi nhận được sự đồng ý của Tổng biên tập Tạp chí (hoặc các Phó Tổng biên tập được ủy quyền phụ trách Chuyên san). Vui lòng xem Chính sách bình duyệt và  Quy trình bình duyệt của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết;

[2] Quy định về việc đính chính bài báo đã xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cho phép đính chính những sai sót nhỏ và không ảnh hưởng đến các diễn dịch và kết luận của bài báo đã xuất bản trên Tạp chí thông qua việc phát hành một Bản đính chính. Theo đề nghị của Phụ trách VPTC, Tổng biên tập quyết định cho phép hoặc không cho phép xuất bản Bản đính chính kèm theo bài báo gốc ban đầu;

[3] Quy định về việc hủy, rút lại, loại bỏ, và thay thế bài báo trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt;

[4] Quy định về việc ghi, bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt;

[5] Quy định về xuất bản số đặc san của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt;

[6] Quy định về đạo đức công bố và phòng tránh đạo văn: Khi nộp bài cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, tác giả và các đồng tác giả cam kết rằng bản thảo gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên tác do chính họ thực hiện. Tác giả và các đồng tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học; Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung ấy (ví dụ, tất cả các trích dẫn trong bài viết đã được dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy định; Các dữ liệu, kết quả phân tích là trung thực và không bị ngụy tạo và/hoặc chỉnh sửa). Để đảm bảo tính liêm chính trong nghiên cứu và xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, tất cả các bản thảo gửi đăng đều được sàng lọc đạo văn bằng phần mềm phát hiện đạo văn iThenticate. Các chuyên gia phản biện của Tạp chí cũng được yêu cầu đánh giá và cung cấp ý kiến tư vấn cho thành viên Hội đồng biên tập và Tổng biên tập về tính liêm chính học thuật của các bài báo gửi đăng. Vui lòng xem Mẫu phiếu phản biện của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết.

 

Thành viên

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được chấp thuận trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics-COPE) kể từ ngày 11/06/2018. Là một thành viên của COPE, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt thừa nhận và cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu, và các Nguyên tắc minh bạch trong xuất bản công trình khoa học được ban hành bởi COPE.

                                                                    

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cũng đã được chấp thuận trở thành thành viên của Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Corssref), tất cả các bài báo đăng trên Tạp chí đều được cấp mã số DOI (Digital Object Identifier).

 

Sàng lọc đạo văn để đảm bảo tính liêm chính học thuật

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sử dụng phần mềm iThenticate để phát hiện đạo văn trước khi xuất bản. Theo Quy chế hiện hành của Tạp chí thì chỉ những bản thảo nào có chỉ số trùng lặp tổng hợp không vượt quá 30%, và các chỉ số trùng lặp đơn nguồn không vượt quá 2% mới được xem xét đưa vào quy trình bình duyệt. Các tác giả, chuyên gia, nhà khoa học cũng có thể sử dụng phần mềm này để tự sàng lọc mức độ trùng lặp trước khi chính thức nộp bài cho Tạp chí.

                                                       

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

[1] Trường Đại học Đà Lạt không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được các nội dung đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (phiên bản in và phiên bản trực tuyến) bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến các sai sót, vi phạm bản quyền, hay những vi phạm tương tự khác của tác giả các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí;

[2] Nội dung của các bài báo đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và các đồng tác giả của bài báo đó, và không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt và của Trường Đại học Đà Lạt.

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin