Lịch sử tạp chí

Lịch sử tạp chí

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được xuất bản từ năm 2011 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 689/GP-BTTTT ngày 17/05 /2010, và số 413/GP-BTTTT ngày 16/08/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý. Hội đồng biên tập các Chuyên san của Tạp chí gồm 40 chuyên gia uy tín trong chuyên ngành (hai người là ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành và bảy người là thành viên Hội đồng Khoa học ngành/liên ngành của Quỹ NAFOSTED).

Kế tục truyền thống và uy tín hơn 20 năm của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, ngày nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam. Các bài báo gửi đăng trên Tạp chí đều được thẩm định nghiêm ngặt bởi một thành viên hội đồng biên tập và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập thông qua quy trình bình duyệt kín hai chiều. Các bản thảo đạt yêu cầu về nội dung sẽ được biên tập về cấu trúc và hình thức trình bày theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tất cả các quy trình nộp bài, phản biện, biên tập, và xuất bản đều được thực hiện nhất quán và chặt chẽ trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản các công trình khoa học.

Ủy ban điều hành Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index, gọi tắt là ACI), trong kỳ họp lần thứ 5 vào tháng 11/2017 tại Malaysia, đã chấp thuận chỉ mục tất cả các bài báo được xuất bản từ năm 2015 trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt vào Hệ thống ACI. Như vậy, tính đến thời điểm cuối năm 2017, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong sáu tạp chí khoa học của Việt Nam được chỉ mục vào Hệ thống ACI. Kết quả này đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Tạp chí trong lộ trình quốc tế hóa, góp phần tăng cường sự hiện diện của các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật khu vực và quốc tế.

CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

[1] Ngày 17/05/2010: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 689/GP-BTTTT, thời hạn hiệu lực 05 năm. Tổng biên tập: PGS.TS. Lê Bá Dũng; Các Phó tổng biên tập: TS. Mai Xuân Trung; PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa; PGS.TS. Lê Ngọc Chung;

[2] Ngày 25/09/2011: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xuất bản số đầu tiên (Số 01 năm 2011), đánh dấu một cột mốc trưởng thành mới của Tạp chí, kế tục truyền thống và uy tín hơn 20 năm của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt;

[3] Ngày 15/03/2016: Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ký Quyết định số 160/QĐ-ĐHĐL về việc thành lập Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trực thuộc Phòng QLKH-HTQT; và Quyết định số 161/QĐ-ĐHĐL về việc cử TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng QLKH-HTQT kiêm nhiệm Phụ trách Văn phòng Tạp chí;

[4] Ngày 30/03/2016: Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt ký duyệt Tờ trình của Văn phòng Tạp chí về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt; 

[5] Ngày 04/08/2016: Công văn số 1002-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thỏa thuận bổ nhiệm Ban biên tập Tạp chí và cấp giấy phép hoạt động báo chí in;

[6] Ngày 16/08/2016: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 413/GP-BTTTT, thời hạn hiệu lực 10 năm. Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa; Các Phó tổng biên tập: TS. Lê Hồng Phong; PGS.TS. Nguyễn Văn Kết;

[7] Ngày 15/09/2016: Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ký Quyết định số 744/QĐ-ĐHĐL về việc thành lập ba Chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt: Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn; Chuyên san Kinh tế và Quản lý.

[8] Ngày 16/09/2016: Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ký Quyết định số 750/QĐ-ĐHĐL thành lập Hội đồng biên tập của ba Chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt; và Quyết định số 754/QĐ-ĐHĐL bổ nhiệm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập mới của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt;

[9] Ngày 16/09/2016: Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ký Thông báo số 769/TB-ĐHĐL về việc đưa vào vận hành Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (http://tckh.dlu.edu.vn) nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển;

[10] Ngày 19/09/2016: Trường Đại học Đà Lạt ký thỏa thuận với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt tham gia Trang thông tin điện tử Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến VJOL (http://www.vjol.info/index.php/dhdl);

[11] Ngày 06/03/2017: Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt ký Quyết định số 131/QĐ-ĐHĐL ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. Quy chế này gồm 7 Chương, 34 Điều, tích hợp và vận dụng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản các công trình khoa học;

[12] Ngày 17/11/2017: Ủy ban điều hành Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index, gọi tắt là ACI), trong kỳ họp lần thứ 5 vào tháng 11/2017 tại Malaysia, đã chấp thuận chỉ mục Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt vào Hệ thống ACI. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trở thành một trong sáu tạp chí khoa học của Việt Nam được chỉ mục vào Hệ thống ACI;

[13] Ngày 22/11/2017: Trong kỳ họp Quý IV/2017 của Ban Biên tập Tạp chí, Hiệu trưởng-Tổng biên tập đã đồng ý chủ trương và phê duyệt phương án đăng ký chỉ mục Tạp chí vào Thư mục các tạp chí truy cập mở (Directory of Open Access Journals – DOAJ) và đăng ký Tạp chí làm thành viên của Tổ chức Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics - COPE) trong năm 2018;

[14] Ngày 11/06/2018: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được chấp thuận trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics-COPE) Là một thành viên của COPE, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt thừa nhận và cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu, và các Nguyên tắc minh bạch trong xuất bản công trình khoa học được ban hành bởi COPE.

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin