Tài trợ tạp chí

Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Trường Đại học Đà Lạt là cơ quan xuất bản Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. 

Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiền thân của Trường Đại học Đà Lạt là Viện Đại học Đà Lạt, một cơ sở giáo dục đại học tư thục được thành lập vào năm 1957 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958–1959. Gần 60 năm qua, Nhà trường luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trên cả nước và quốc tế.

Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University)

Nhà tài trợ

Trường Đại học Đà Lạt là cơ quan chủ quản, tài trợ mọi kinh phí hoạt động và đảm bảo mọi điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. Tác giả đăng bài trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt không phải trả phí xuất bản (chính sách này cũng áp dụng đối với các tác giả ngoài Trường Đại học Đà Lạt). Ngoài ra, mỗi tác giả và đồng tác giả sẽ được tặng một bản in số Tạp chí mà trong đó bài báo được đăng (tác giả nhận trực tiếp tại Văn phòng Tạp chí hoặc nhận gián tiếp qua đường bưu điện). Vui lòng liên hệ Văn phòng Tạp chí trong trường hợp quý tác giả và độc giả muốn đặt mua thêm bản in của Tạp chí.

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin