Thông báo

Thông báo

Thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trong năm 2019, đã có thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, nâng tổng số Hội đồng công nhận và tính điểm cho Tạp chí tính đến thời điểm hiện nay là 07 Hội đồng (Bảng 1)

Bảng 1. Danh sách các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

STT

Hội đồng Ngành/Liên ngành

Điểm tối đa

Năm hiệu lực

1

Công nghệ Thông tin

0.50

2019

2

Kinh tế

0.25

2017

3

Sinh học

0.50

2019

4

Triết học-Xã hội học-Chính trị học

0.25

2019

5

Toán học

0.50

2019

6

Văn học

0.50

2016

7

Vật lý

0.75

2019

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (ISSN: 0866-787X) là một tạp chí khoa học đa ngành, được xuất bản từ năm 2010 theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 689/GP-BTTTT ngày 17/5/2010, và số 413/GP-BTTTT ngày 16/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường gần 30 năm hình thành và phát triển trên cơ sở kế tục truyền thống và uy tín của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, được xuất bản từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Tạp chí phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý. Hội đồng biên tập các Chuyên san của Tạp chí gồm 40 chuyên gia uy tín trong các chuyên ngành, trong đó có bốn nhà khoa học là ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và bảy nhà khoa học là ủy viên Hội đồng Khoa học ngành/liên ngành của Quỹ NAFOSTED.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong 06 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI), và tính đến nay, là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất của Việt Nam đáp ứng đầy đủ ba tiêu chuẩn sơ duyệt và 16 tiêu chuẩn xét duyệt nghiêm ngặt để được chấp nhận làm thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics – COPE).

Thực hiện Chiến lược phát triển của Trường Đại học Đà Lạt, hiện nay, Tạp chí đang tiếp tục nỗ lực nâng cấp nhiều hạng mục về chất lượng nội dung, hình thức trình bày, chuẩn hóa các quy trình và chính sách xuất bản, nâng cấp Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, chuẩn hóa quy trình vận hành phần mềm sàng lọc đạo văn để đảm bảo tính liêm chính học thuật của các công trình được xuất bản trên Tạp chí, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Danh mục các tạp chí truy cập tự do (Directory of Open Access Journals – DOAJ). Các nỗ lực tái cấu trúc nêu trên cũng sẽ cho phép nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của các công trình được công bố trên Tạp chí, hướng đến nâng cấp Tạp chí theo tiêu chuẩn SCOPUS/ESCI giai đoạn 2020–2023, và hoàn thành mục tiêu chỉ mục Tạp chí vào hệ thống trích dẫn SCOPUS/ESCI trong tầm nhìn 2030.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chào đón các bài viết có chất lượng cao từ các nhà khoa học, các giảng viên trong và ngoài nước. Vui lòng đăng nhập vào Website của Tạp chí, thực hiện quy trình Gửi bài trực tuyến theo các hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ sau đây:

http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/about/submissions#onlineSubmissions

Đã đăng: 2020-03-25
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được công nhận là tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Vật Lý

Ngày 09/8/2019, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín năm 2019 gồm 60 tạp chí. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được Hội đồng công nhận là tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Vật Lý.

Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín được các Hội đồng Khoa học ngành của NAFOSTED lựa chọn, đề xuất từ các tạp chí quốc gia thuộc danh mục SCOPUS hoặc ACI hoặc được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận điểm tối đa từ 0.75 trở lên. Danh mục này sẽ được áp dụng để xem xét điều kiện đầu vào của chủ nhiệm đề tài và đánh giá nghiệm thu các sản phẩm đầu ra của các đề tài cấp quốc gia do NAFOSTED tài trợ.

Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín của Việt Nam năm 2019 (kèm theo).

Đã đăng: 2020-03-25
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trở thành thành viên của Crossref

Văn phòng Tạp chí trân trọng thông báo: Từ tháng 2, 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được chấp nhận làm thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) chính thức của Tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation). Việc này cho phép kết nối các công trình được xuất bản trên Tạp chí với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới. Văn phòng Tạp chí đã đăng ký mã số DOI cho tất cả các bài báo được xuất bản từ năm 2016 trở đi nhằm tăng cường tính dễ tìm kiếm, truy cập, kết nối, trích dẫn của các công trình được công bố trên Tạp chí.

Đã đăng: 2020-02-24
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cập nhật chính sách truy cập tự do

Văn phòng Tạp chí trân trọng thông báo: Kể từ ngày 01/01/2020, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sẽ áp dụng chính sách truy cập tự do theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Bản quyền của các bài báo được xuất bản từ Số 1, Tập 10, năm 2020 (tháng 3/2020) trở đi sẽ tuân thủ theo các ràng buộc của giấy phép (CC BY-NC 4.0) này. Đây là một trong những nỗ lực không ngừng của Tạp chí nhằm hướng đến những chuẩn mực cao nhất của chính sách truy cập tự do và thông lệ quốc tế trong xuất bản các công trình khoa học. Chính sách về bản quyền đối với các công trình được xuất bản từ Tập 9, năm 2019 trở về trước vẫn không thay đổi, nghĩa là vẫn tuân thủ theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Đã đăng: 2020-01-02
 

Làm sao chọn được tạp chí đáng tin cậy để công bố nghiên cứu của bạn?

Are you submitting your research to a trusted journal? Is it the right journal for your work?


Đã đăng: 2017-10-19
 

Celebrating The Open Access Week 2017!

Open Access Week 2017 is just around the corner! The theme for this year’s 10th International Open Access Week, to be held from October 23rd through the 29th, will be “Open in order to…”. Join us to start an online conversation about the benefits of an open system of communicating scholarship!

At DLU Journal of Science, we aim to make our publishing accessible to all, locally and globally. We editors and authors all are working hard to make the OA movement a reality in the local academic community, by the Vietnamese, for the Vietnamese.

                         

Đã đăng: 2017-10-09
 

Deadline Extension announcement

We are pleased to announce that the deadline for paper submissions for DLU JOS Special Issue on Entrepreneurship and Innovation, and Social Entrepreneurship is extended until the end of October 2017. The first Call for Papers can be found here.

Đã đăng: 2017-10-01
 

Thư mời viết bài cho Đặc san "Đổi mới sáng tạo, Tinh thần doanh nhân, và Doanh nhân xã hội" của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

The Government of Vietnam has recognized the private sector as one of the important factors to promote economic development. Entrepreneurship development and startup culture are gaining attention in recent years from entrepreneurs in the business community, educators in academia, and policymakers at the local and national levels. Along with the development of private enterprise, social entrepreneurship is also on the rise in Vietnam. To support the local educators and promote Asia -Pacific research collaboration, Dalat University Journal of Science: Economics and Management (DLU-JOS) is proud to announce a Special Issue on "Entrepreneurship and Innovation, and Social Entrepreneurship". Please download Call for Papers here.

Guest Editors:

Đã đăng: 2017-07-19
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt tham gia cộng đồng VJOL

Thực hiện Kế hoạch nâng cấp Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (giai đoạn 1, từ 04/2016 đến 04/2017), vào ngày 19/09/2016, Trường Đại học Đà Lạt đã ký Thỏa thuận với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Trang Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL). Việc tham gia cộng đồng các Tạp chí khoa học Việt Nam VJOL nhằm mục đích nâng cao tính phổ biến và sức lan tỏa của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trong cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế, chuẩn bị điều kiện pháp lý cần thiết để chỉ mục Tạp chí vào Hệ thống trích dẫn Việt Nam (VCI) sau này. 

Đã đăng: 2016-10-03
 

Bổ nhiệm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Căn cứ Công văn số 1002-CV/BTGTW ngày 04/08/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Giấy phép hoạt động báo chí số 413/GP-BTTTT ngày 16/08/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ký Quyết định số 754/QĐ-ĐHĐL ngày 16/09/2016 bổ nhiệm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập mới của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt:

  • Ông Nguyễn Đức Hòa - Tổng biên tập
  • Ông Lê Hồng Phong - Phó Tổng biên tập
  • Ông Nguyễn Văn Kết - Phó Tổng biên tập 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 và thay thế các quyết định bổ nhiệm trước đây.

Trân trọng chúc mừng!

Đã đăng: 2016-09-20
 

Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Nhằm nâng cao năng lực xuất bản và chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường thành trường đại học trọng điểm Quốc gia trên Tây Nguyên; Thực hiện lộ trình nâng cấp Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt theo các tiêu chuẩn của Hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN (Asean Citation Index – ACI),

Hôm nay, ngày 14/09/2016, Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được đưa vào vận hành. Được xây dựng trên nền tảng của Open Journal Systems, Hệ thống này cho phép tự động hóa, hệ thống hóa các quy trình nộp bài, phản biện và xuất bản, tạo thuận lợi và giúp tăng cường tính tương tác giữa các đối tượng Tác giả - Ban biên tập - Người phản biện. Văn phòng Tạp chí (VPTC) khuyến khích quý tác giả gửi bài viết cho Tạp chí thông qua quy trình gửi bài trực tuyến của Hệ thống. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ, vui lòng liên hệ VPTC theo địa chỉ tại đây. VPTC chào đón và trân trọng mọi góp ý của quý tác giả, độc giả để hoàn thiện Hệ thống này. Vui lòng gửi góp ý của quý vị tại đây.

Nhân dịp này, Hội đồng biên tập và VPTC trân trọng cảm ơn Ths. Đặng Thanh Hải; Ths. Trần Thống; Ths. Lê Văn Linh; Ths. Lê Ngọc Luyện và các đồng nghiệp của Khoa Công nghệ Thông tin; Phòng QLKH-HTQT đã hỗ trợ tích cực và tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí.

Đã đăng: 2016-09-14
 

Giấy phép hoạt động báo chí mới

Kể từ số báo đầu tiên xuất bản vào năm 2011, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã hoạt động được 5 năm và đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam. Thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận về khoa học cho Nhà trường, chất lượng các bài viết được công bố trên Tạp chí ngày càng được nâng cao cả về nội dung khoa học và hình thức trình bày. Tạp chí cũng đã thực hiện thành công vai trò là diễn đàn trao đổi học thuật của Nhà trường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh trong và ngoài Nhà trường công bố các kết quả nghiên cứu khoa học. Vào ngày 16/08/2016, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà lạt. Giấy phép mới có thời hạn hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày ký.

Trân trọng chúc mừng!

Đã đăng: 2016-08-22
 
1 - 12 trong số 12 mục
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin