Thông báo

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chỉ mục vào ASEAN Citation Index (ACI)

 

Kế tục truyền thống hơn 20 năm của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, ngày nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam. Các bài báo gửi đăng trên Tạp chí đều được thẩm định nghiêm ngặt bởi một thành viên hội đồng biên tập và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập thông qua quy trình bình duyệt kín hai chiều (tỷ lệ từ chối bản thảo trong các năm 2016 và 2017 đều xấp xỉ 50%). Các bản thảo đạt yêu cầu về nội dung sẽ được biên tập về cấu trúc và hình thức trình bày theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tất cả các quy trình nộp bài, phản biện, biên tập và xuất bản đều được thực hiện nhất quán và chặt chẽ trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản các công trình khoa học.

Ủy ban điều hành Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index, gọi tắt là ACI), trong kỳ họp lần thứ 5 vào tháng 11/2017 tại Malaysia, đã chấp thuận chỉ mục Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt vào Hệ thống ACI. Như vậy, tính đến thời điểm này, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong sáu tạp chí khoa học của Việt Nam được chỉ mục vào Hệ thống ACI. Kết quả này đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Tạp chí trong lộ trình quốc tế hóa, góp phần tăng cường sự hiện diện của các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật khu vực và quốc tế. Việc được chấp thuận chỉ mục vào ACI không chỉ là sự ghi nhận một cách công bằng và khách quan uy tín học thuật của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, mà còn góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ để gần 400 tạp chí khác trong toàn hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, tiệm cận các chuẩn mực của khu vực và quốc tế về xuất bản công trình nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Tạp chí trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng biên tập và các chuyên gia phản biện độc lập đã tích cực hỗ trợ Tạp chí trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cảm ơn quý tác giả và độc giả đã đồng hành cùng Tạp chí trong nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng, vì mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Tạp chí.

                                                              

 
Đã đăng: 2017-11-27
 

Làm sao chọn được tạp chí đáng tin cậy để công bố nghiên cứu của bạn?

 

Are you submitting your research to a trusted journal? Is it the right journal for your work?


 
Đã đăng: 2017-10-19
 

Celebrating The Open Access Week 2017!

 

Open Access Week 2017 is just around the corner! The theme for this year’s 10th International Open Access Week, to be held from October 23rd through the 29th, will be “Open in order to…”. Join us to start an online conversation about the benefits of an open system of communicating scholarship!

At DLU Journal of Science, we aim to make our publishing accessible to all, locally and globally. We editors and authors all are working hard to make the OA movement a reality in the local academic community, by the Vietnamese, for the Vietnamese.

                         

 
Đã đăng: 2017-10-09
 

Deadline Extension announcement

 

We are pleased to announce that the deadline for paper submissions for DLU JOS Special Issue on Entrepreneurship and Innovation, and Social Entrepreneurship is extended until the end of October 2017. The first Call for Papers can be found here.

 
Đã đăng: 2017-10-01
 

Thư mời viết bài cho Đặc san "Đổi mới sáng tạo, Tinh thần doanh nhân, và Doanh nhân xã hội" của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

 

The Government of Vietnam has recognized the private sector as one of the important factors to promote economic development. Entrepreneurship development and startup culture are gaining attention in recent years from entrepreneurs in the business community, educators in academia, and policymakers at the local and national levels. Along with the development of private enterprise, social entrepreneurship is also on the rise in Vietnam. To support the local educators and promote Asia -Pacific research collaboration, Dalat University Journal of Science: Economics and Management (DLU-JOS) is proud to announce a Special Issue on "Entrepreneurship and Innovation, and Social Entrepreneurship". Please download Call for Papers here.

Guest Editors:

 
Đã đăng: 2017-07-19
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt tham gia cộng đồng VJOL

 

Thực hiện Kế hoạch nâng cấp Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (giai đoạn 1, từ 04/2016 đến 04/2017), vào ngày 19/09/2016, Trường Đại học Đà Lạt đã ký Thỏa thuận với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Trang Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL). Việc tham gia cộng đồng các Tạp chí khoa học Việt Nam VJOL nhằm mục đích nâng cao tính phổ biến và sức lan tỏa của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trong cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế, chuẩn bị điều kiện pháp lý cần thiết để chỉ mục Tạp chí vào Hệ thống trích dẫn Việt Nam (VCI) sau này. 

 
Đã đăng: 2016-10-03
 

Bổ nhiệm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

 

Căn cứ Công văn số 1002-CV/BTGTW ngày 04/08/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Giấy phép hoạt động báo chí số 413/GP-BTTTT ngày 16/08/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ký Quyết định số 754/QĐ-ĐHĐL ngày 16/09/2016 bổ nhiệm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập mới của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt:

  • Ông Nguyễn Đức Hòa - Tổng biên tập
  • Ông Lê Hồng Phong - Phó Tổng biên tập
  • Ông Nguyễn Văn Kết - Phó Tổng biên tập 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 và thay thế các quyết định bổ nhiệm trước đây.

Trân trọng chúc mừng!

 
Đã đăng: 2016-09-20
 

Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

 

Nhằm nâng cao năng lực xuất bản và chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường thành trường đại học trọng điểm Quốc gia trên Tây Nguyên; Thực hiện lộ trình nâng cấp Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt theo các tiêu chuẩn của Hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN (Asean Citation Index – ACI),

Hôm nay, ngày 14/09/2016, Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được đưa vào vận hành. Được xây dựng trên nền tảng của Open Journal Systems, Hệ thống này cho phép tự động hóa, hệ thống hóa các quy trình nộp bài, phản biện và xuất bản, tạo thuận lợi và giúp tăng cường tính tương tác giữa các đối tượng Tác giả - Ban biên tập - Người phản biện. Văn phòng Tạp chí (VPTC) khuyến khích quý tác giả gửi bài viết cho Tạp chí thông qua quy trình gửi bài trực tuyến của Hệ thống. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ, vui lòng liên hệ VPTC theo địa chỉ tại đây. VPTC chào đón và trân trọng mọi góp ý của quý tác giả, độc giả để hoàn thiện Hệ thống này. Vui lòng gửi góp ý của quý vị tại đây.

Nhân dịp này, Hội đồng biên tập và VPTC trân trọng cảm ơn Ths. Đặng Thanh Hải; Ths. Trần Thống; Ths. Lê Văn Linh; Ths. Lê Ngọc Luyện và các đồng nghiệp của Khoa Công nghệ Thông tin; Phòng QLKH-HTQT đã hỗ trợ tích cực và tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí.

 
Đã đăng: 2016-09-14
 

Giấy phép hoạt động báo chí mới

 

Kể từ số báo đầu tiên xuất bản vào năm 2011, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã hoạt động được 5 năm và đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam. Thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận về khoa học cho Nhà trường, chất lượng các bài viết được công bố trên Tạp chí ngày càng được nâng cao cả về nội dung khoa học và hình thức trình bày. Tạp chí cũng đã thực hiện thành công vai trò là diễn đàn trao đổi học thuật của Nhà trường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh trong và ngoài Nhà trường công bố các kết quả nghiên cứu khoa học. Vào ngày 16/08/2016, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà lạt. Giấy phép mới có thời hạn hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày ký.

Trân trọng chúc mừng!

 
Đã đăng: 2016-08-22
 
1 - 9 trong số 9 mục
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ