BỔ SUNG LOÀI TABRET (XUÂN TIẾT - Justicia adhatoda L..) VÀO NGUỒN TÀI NGUYÊN RAU RỪNG PHÂN BỐ Ở LÂM ĐỒNG

Nguyễn Văn Ngọc, Hoàng Thị Bình, Văn Thị Phương Như

Tóm tắt


Tabret (Xuân tiết - Justicia adhatoda L..) là loài rau rừng phân bố ở Lâm Đồng có giá trị dinh dưỡng tương đối cao. Đây là loài cây thảo, sống lâu năm, có tái sinh chồi, mọc ở điều kiện độ ẩm tương đối cao và cây ưa bóng. Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng cho thấy trong lá của loài cây này có loại aminoacid với 7 aminoacid không thay thế; thành phần và hàm lượng các chất khoáng, protein, đường tổng số cũng không có sự sai khác lớn so với loài lá bét – loài rau rừng đã được thương mại hóa ở trên thị trường. Đây là loài cây thảo, sống lâu năm, có tái sinh chồi, mọc ở điều kiện độ ẩm tương đối cao, cây ưa bóng. Nghiên cứu này đã góp phần bổ sung thêm vào nguồn tài nguyên rau ăn cho địa phương Lâm Đồng.


Từ khóa


Tabret; Tài nguyên rau ăn; Lâm ĐồngDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.173(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Nguyễn Văn Ngọc, Hoàng Thị Bình, Văn Thị Phương Như

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin