THƠ LÀ GÌ ?

Phạm Quốc Ca

Tóm tắt


Từ xưa đến nay người ta đã bàn nhiều về thơ nhưng vẫn chưa có một định nghĩa nào thực sự hoàn chỉnh. Trong bài báo này chúng tôi đưa ra một định nghĩa nhằm góp phần làm rõ khái niệm này: “Thơ là nghệ thuật ngôn từ, sáng tạo theo các nguyên lý: lạ hóa, có tính nhạc và sử dụng tối ưu các thủ pháp nghệ thuật nhằm truyền đến người đọc những thông điệp trữ tình mới mẻ trong một giá trị thẩm mỹ độc đáo”.


Từ khóa


Thơ; Giá trị thẩm mỹ; Nghệ thuật ngôn từDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.175(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Phạm Quốc Ca

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin