MỘT SỐ THỦ PHÁP GÂY CƯỜI CỦA TRUYỆN CƯỜI NHẬT BẢN

Lê Thị Quỳnh Hảo

Tóm tắt


Truyện cười là một thể loại văn học dân gian của mỗi dân tộc, là một món ăn tinh thần không thể thiếu của tất cả các nước trên thế giới. Nó giúp con người nhận ra và lánh xa được nhiều thói tật xấu xa, hướng tới một cuộc sống lành mạnh văn minh. Thế nhưng cho đến nay truyện cười Nhật Bản (Kôbanashi) chưa được phổ biến rộng rãi ở nước ta, những nghiên cứu về nó chỉ mới dừng lại ở sưu tập, biên soạn và giới thiệu sơ lược. Góp phần tìm hiểu truyện cười Nhật Bản, bài viết xin giới thiệu một số thủ pháp gây cười của truyện cười Nhật Bản cho những ai quan tâm nghiên cứu về văn học Nhật Bản. Thông thường đã là truyện cười dân gian thì phải làm thế nào để gây được tiếng cười giòn giã nhất, thủ pháp gây cười trong truyện cười Nhật Bản gồm: sự phóng đại; lời nói, cử chỉ và hành động gây cười; hoàn cảnh gây cười; yếu tố bất ngờ gây cười…


Từ khóa


Truyện cười; Thủ pháp gây cười, Nhật BảnDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.178(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Lê Thị Quỳnh Hảo

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin