VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY SINH HỌC

Nguyễn Bích Liên

Tóm tắt


Học tập được xem là một quá trình kiến tạo kiến thức dựa trên những kinh nghiệm và hiểu biết có trước của chính người học. Lớp học kiến tạo với các hoạt động được thiết kế theo mô hình Chu trình học tập đã được thử nghiệm trong môn Phương pháp giảng dạy Sinh học dành cho sinh viên Sư phạm Sinh và Nghiệp vụ sư phạm Sinh trường Đại học Đà Lạt. Kết quả đánh giá cho thấy trong môi trường học tập thân thiện, cởi mở, sinh viên đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, thể hiện được nhận thức sâu sắc và đa chiều về các giá trị ẩn chứa trong môn sinh học và trong nghề dạy học.


Từ khóa


Lý thuyết kiến tạo; Phương pháp giảng dạy môn Sinh họcDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.185(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Bích Liên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin