TỪ LÁY VẦN TRONG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU

Đặng Thị Lành

Tóm tắt


Từ láy thuộc loại đơn vị ngôn ngữ đặc biệt của tiếng Việt. Mỗi từ láy chứa đựng trong mình sự thể hiện tinh tế và sinh động về sự cảm thụ chủ quan của người nói trước hiện tượng đời sống xã hội. Đây được xem là phương tiện tạo hình đắc lực của văn học nghệ thuật, đặc biệt là thi ca. Mỗi nhà thơ, nhà văn đều có những cách sử dụng từ láy mang tính sáng tạo riêng. Chính điều này đã tạo nên phong cách cá nhân, khả năng tạo từ đặc sắc của người nghệ sĩ. Bài viết dưới đây sẽ khảo sát về từ láy vần trong thơ tình Xuân Diệu, qua đó khẳng định tài năng sáng tạo từ ngữ rất riêng của nhà thơ.


Từ khóa


Từ láy; Từ láy vần; Thơ tình; Xuân Diệu.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Nguyễn Tài Cẩn (1996), Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoài Thanh – Hoài Chân (2004), Thi nhân Việt Nam 1932 -1945 (bản in lần thứ 12), Nxb Văn học, Hà Nội

Văn Tân, Nguyễn Văn Đạm (chỉnh lý và bổ sung) (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Hà Minh Đức (tuyển chọn và giới thiệu) (2007), Xuân Diệu – Ông hoàng của thơ tình yêu, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Hà Minh Đức (giới thiệu – tuyển chọn) (2009), Thơ tình Xuân Diệu, Nxb Văn học, Hà Nội.

Bích Hà (2006), Xuân Diệu một cái tôi khao khát nồng nàn, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

Hoàng Văn Hành (1985), Từ láy trong tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Tôn Thảo Miên (2002), Thơ thơ và Gửi hương cho gió - Tác phẩm và dư luận, Nxb Văn học, Hà Nội.

Nguyễn Đình Chú – Trần Hữu Tá (2002), Văn học 11 (tập một- Phần Văn học Việt Nam), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Lưu Khánh Thơ (1999), Xuân Diệu về tác gia và tác phẩm, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.21(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Đặng Thị Lành

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin