CÁC LOẠI RAU RỪNG LÀM THUỐC Ở LÂM ĐỒNG

Lương Văn Dũng

Tóm tắt


Có 32 loài rau rừng được sử dụng làm thuốc ở Lâm Đồng: Alternanthera sessilis, Amaranthus spinosus, Amaranthus viridis, Aralia armata, Aristolochia tagala, Begonia laciniata, Bidens pilosa, Cassia tora, Centella asiatica, Elsholtzia blanda, Embelia ribes, Emilia sonchifolia, Enydra fluctuans, Glochidion daltonii, Gymnopetalum cochinchinense , Gynura pseudochina, Helicia nilagirica, Lasia spinosa, Litsea cubeba, Oenanthe javanica, Oroxylum indicum, Pentaphragma honbaense , Peperomia pellucida, Physalis angulata, Plantago major, Portulaca oleracea, Pouzolzia zeylanica, Solanum nigrum, Spilanthes acmella, Taraxacum officinale, Trevesia palmata, Trichosanthes tricusp idata.


Từ khóa


Rau rừng làm thuốc; Lâm ĐồngDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.228(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Lương Văn Dũng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin