TÍN NGƯỠNG, PHONG TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT QUA TIỂU THUYẾT VẠN XUÂN (DIX MILLE PRIN TEMPS) CỦA YVELINE FÉRAY

Lê Thị Quỳnh Hảo

Abstract


Vạn Xuân là một bản dịch từ nguyên gốc tiếng Pháp do nữ văn sĩ Yveline Féray sáng tác. Là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về cuộc đời Nguyễn Trãi và cuộc kháng chiến thần thánh chống lại giặc Minh của nhân dân ta. Thành công rực rỡ của tiểu thuyết Vạn Xuân đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng mặc dù mỗi dân tộc khác nhau đều có những bản sắc văn hóa khác nhau nhưng nhân loại là một, văn minh là một.Nếu không thì tại sao một văn sĩ phương Tây lại có thể am hiểu về văn hóa Việt đến vậy? Viết về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán Việt, tác giả tỏ ra có những hiểu biết sâu sắc về xã hội trung đại Việt Nam khi nói về niềm tin vào thế giới tâm linh, tin vào định mệnh khi mô tả cụ thể một đám tang, một lễ "thí nhi", một đám rước, những tục lệ, rồi cả những thành ngữ, tục ngữ, ca dao... được dẫn rất hợp lý và rất nhiều trong tác phẩm. Vạn Xuân quả là một bản anh hùng ca lớn về nền văn hiến Đại Việt đầy khí phách và nhân hậu.

Keywords


Tín ngưỡng; Tiểu thuyết Vạn Xuân; Nguyễn Trãi; Phong tục.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.260(2013)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Lê Thị Quỳnh Hảo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department