DIỄN VĂN KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC

Nguyễn Đức Hòa

Tóm tắt


Cách đây 40 năm, vào lúc 11h30’ ngày 30.4.1975, quân đội ta đã cắm cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc lập, đánh dấu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc vẻ vang 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Năm tháng trôi đi, nhưng hùng khí của Đại thắng mùa Xuân 1975 và hào quang của bản hùng ca thắng Mỹ mãi mãi rạng ngời trong lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi. Đó còn là niềm kiêu hãnh, tự hào của tất cả các dân tộc đã và đang đấu tranh cho độc lập, tự do và cho những giá trị cao đẹp của loài người. Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc là dịp để cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, suy ngẫm về ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại, phát huy những giá trị của nó trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay, từng bước đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.


Từ khóa


Chiến tranh Việt Nam; Chiến dịch Hồ Chí Minh; 1975; Việt Nam.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.271(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Nguyễn Đức Hòa

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin