CHIẾN THẮNG ĐƯỜNG 14, PHƯỚC LONG – CHÌA KHÓA MỞ RA ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

Phan Văn Bông

Tóm tắt


Chiến dịch đường 14 – Phước Long (13/12/1974 – 06/01/1975) thắng lợi, không chỉ giải phóng tỉnh Phước Long tạo hành lang chiến lược bao vây Sài Gòn, chứng tỏ sự trưởng thành của Quân giải phóng, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Mà quan trọng hơn, Chiến thắng giúp chúng ta đánh giá đúng thực lực của quân đội Sài Gòn. Đồng thời, thăm dò được sự phản kháng của chính quyền Sài Gòn và phản ứng của Washington từ đó đưa đến quyết định giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị, là chìa khóa mở ra Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Từ khóa


Chiến thắng Đường 14 Phước Long; Đại thắng mùa Xuân 1975.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.274(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Phan Văn Bông

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin