GÓP PHẦN TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG CHÂM “THẦN TỐC, TÁO BẠO, BẤT NGỜ” TRONG CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC VÀ TRONG HÀNH ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA QUÂN ĐỘI TA TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thu Hồng

Tóm tắt


Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch cuối cùng đạt đến đỉnh cao thắng lợi trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta. Chiến dịch này còn là một điển hình của loại hình chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, với phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, giành thắng lợi hoàn toàn, triệt để trong thời gian ngắn.

Từ khóa


Phương châm "thần tốc, táo bạo, bất ngờ”; Chiến dịch Hồ Chí Minh.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.277(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Nguyễn Thu Hồng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin