BÀI HỌC TỪ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1954 - 1975) – 40 NĂM NHÌN LẠI TỪ HAI PHÍA

Cao Thế Trình

Tóm tắt


40 năm đã trôi qua sau ngày cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhưng những bài học rút ra từ thắng lợi oanh liệt của nhân dân Việt Nam và sự thất bại thảm hại của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là bài học về sức mạnh của chính nghĩa, những kẻ ôm mộng tưởng dùng sức mạnh quân sự để khuất phục các dân tộc khác, bất chấp nguyện vọng của nhân dân, tất yếu sẽ phải trả giá bằng sự thảm bại; lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí sắt đá quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất tổ quốc của cả một dân tộc bao giờ cũng là một sức mạnh vô địch. Bên cạnh đó, những tổn thất to lớn của các bên tham chiến cũng là bài học nghiệt ngã cho mỗi dân tộc hôm nay. Cần phải biết quý trọng hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia trên thế giới, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, tự kìm chế, cố gắng thu hẹp bất đồng, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, cùng nhau hợp tác–hữu nghị, cùng hướng tới một ngày mai tươi sáng.

Từ khóa


Chiến tranh Việt Nam (1954-1975); Chiến tranh lạnh; Phong trào không liên kết; Năm nguyên tắc “chung sống hoà bình”.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.281(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Cao Thế Trình

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin