ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 TRÊN CHIẾN TRƯỜNG BIỂN ĐẢO

Lê Tấn Trường

Tóm tắt


Từ đầu năm 1975, tình hình miền Nam diễn biến hết sức mau lẹ. Tây Nguyên, Trị Thiên - Huế, Đà Nẵng và một loạt các vị trí chiến lược quan trọng dọc các tỉnh duyên hải miền Trung lần lượt được giải phóng nhanh chóng. Chính quyền Sài Gòn sau khi “đồng minh bỏ chạy” đã suy sụp hoàn toàn. Đây chính là thời cơ thuận lợi để ta thực hiện chủ trương giải phóng biển đảo, nhất là quần đảo Trường Sa và các đảo vùng ven.

Từ khóa


Đại thắng mùa xuân 1975; Thống nhất đất nước; Chủ quyền biển đảo.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.282(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Lê Tấn Trường

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin