KẾT NỐI NÔNG DÂN SẢN XUẤT NHỎ VỚI THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHUỖI CUNG CẤP

Lê Như Bích

Tóm tắt


Cùng với sự gia tăng mức sống và sự phát triển của chuỗi bán lẻ giá trị cao và ngành chế biến thực phẩm, người mua sản phẩm tươi và nghiên liệu đầu vào đang theo đuổi xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp ưu tiên. Đối với người mua, mối quan hệ này đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được giao đúng hạn, đúng số lượng và chất lượng, đồng thời giảm chi phí giao dịch, lãng phí và giảm rủi ro và sự không minh bạch. Đối với nông dân sản xuất nhỏ, liên kết với các thị trường như thế giúp họ được bảo hiểm đầu ra dù không phải lúc nào họ cũng nhận được giá cao hơn. Việc tham gia của các nông dân sản xuất nhỏ vào chuỗi giá trị như vậy phụ thuộc vào việc thành lập các nhóm chính thức (hợp tác xã, hợp đồng) hoặc không chính thức (nhóm hợp tác), qua đó cung cấp cho người mua với quy mô và số lượng lớn hơn nhằm đáp ừng nhu cầu của khách hàng của họ. Tin tường và vốn xã hội là công cụ trongsự hình thành của các nhóm này.


Mối quan hệ giữa nông dân và người mua này sẽ chỉ phát triển khi có sự chia sẻ công bằng về giá trị trong việc trao đổi, sự tin cậy và sự cam kết lâu dài. Niềm tin và sự hài lòng trong việc trao đổi sẽ được bắt nguồn chủ yếu từ việc nông dân sản xuất nhỏ không bị lợi dụng bởi người mua. Điều này đòi hỏi người mua cung cấp thông tin kịp thời về giá cả thị trường, tư vấn kỹ thuật và tài chính để tạo điều kiện sản xuất; nông dân phải cam kết sản xuất theo quy trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, cũng có mối ruit ro khi nông dân sản xuất nhỏ có thể từ bỏ mối quan hệ lâu dài để đảm bảo lợi ích ngắn hạn bằng cách bán sản phẩm cho người mua khác trả mức giá cao hơn; và/hoặc khi có sự phá sản/thất bại của người mua đầu mối làm cho nông dân không bán được sản phẩm. Cuối cùng, để nông dân sản xuất nhỏ tham gia vào các chuỗi giá trị hiện đại thì người mua phải sẵn sàng trả một mức giá đủ để bù đắp chi phí và lợi nhuận tối thiểu cho nông dân. Với sự đảm bảo nảy, nông dân hợp tác có thể tự tin bắt tay vào một kế hoạch sản xuất để đảm bảo nguồn cung cấp. Tuy nhiên, nông dân sản xuất nhỏ phải được tiếp cận với kỹ thuật và công nghê, tư vấn và tài chính để đảm bảo có giống chất lượng tốt, hóa chất và phân bón; và người mua phải kiềm chế việc sử dụng quyền lực thị trường, điều này có tác động tiêu cực lên sự tin tưởng và cam kết của nông dân sản xuất nhỏ lên mối quan hệ.


Từ khóa


Small-scale farmers; Food processing; Supply chain management.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.323(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Lê Như Bích

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin