KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH CỔ LOA (2007 - 2014): TƯ LIỆU VÀ THẢO LUẬN

Trịnh Hoàng Hiệp

Tóm tắt


Kết quả khai quật tại thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) năm 2007 - 2014 cung cấp nhiều tư liệu mới liên quan đến các giai đoạn xây dựng, kỹ thuật và các kiến trúc phụ trợ khác. Theo kết quả nghiên cứu, thành cổ Cổ Loa do vua An Dương Vương xây dựng đã kế thừa ngôi thành trước đó - thành/thành lũy của một ngôi làng phòng thủ tương tự như một hệ thống xã hội như tù trưởng ở giai đoạn muộn của văn hóa Đông Sơn. Tòa thành do An Dương Vương xây dựng lớn hơn nhiều lần so với tòa thành có từ trước, do đó khối lượng công việc phải làm tương đương với một hệ thống xã hội với thực thể chính trị tập trung hoạt động như một nhà nước. Nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng, quy mô và kiến trúc của tòa thành thể hiện phong cách Việt Nam, rất khác biệt so với phong cách của nhà Hán. Sau thời kỳ vua An Dương Vương, thành Cổ Loa đã được tu sửa nhiều lần ở Thành Trung và Thành Ngoại, mà một trong những lần đó thuộc nhà Lê. Bài viết này giới thiệu tư liệu nghiên cứu thành Cổ Loa trong giai đoạn 2007 - 2014. Thông qua tư liệu sẽ trình bày một số nhận thức, thảo luận về kỹ thuật và các giai đoạn xây/đắp thành lũy; Đặc trưng và niên đại; Đặc biệt là lịch sử thành có mối quan hệ như thế nào với quá trình dựng nước thời An Dương Vương.


 


Từ khóa


An Dương Vương; Thành Cổ Loa; Văn hóa Đông Sơn.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Bezacier, C. (1972). Le Viêt-nam. Paris, France: Éditions A. et J. Picard.

Chang, K. C. (1978). The archaeology of China. New Haven, USA: Yale University Press.

Chang, K. C. (1980). Shang civilization. New Haven, USA: Yale University Press.

Keeley, L. (2009). Personal communication.

Lại, V. T. (2005). Một số hình ảnh khai quật Thành Nội năm 2005. Hà Nội, Việt Nam: Viện Khảo cổ học.

Larew, M. (2003). Thuc Phan, Cao Tong, and the transfer of military technology in third century BC Vietnam. East Asian Science, Technology, and Medicine, 21, 12-47.

Nam, C. K., Lại, V. T., & Trịnh, H. H. (2010). Thành lũy, chiến tranh và chính trị tập trung: Qua kết quả khai quật lũy - hào Thành Trung (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Tạp chí Khảo cổ học, (3), 46-62.

Nguyễn, Q. N., & Vũ, V. Q. (2007). Địa chí Cổ Loa. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hà Nội.

Trigger, B. (2003). Understanding early civilizations. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Trịnh , H. H. (2014). Phụ lục minh họa khai quật khu di tích Cổ Loa năm 2014. Hà Nội, Việt Nam: Viện Khảo cổ học.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.3.560(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Trịnh Hoàng Hiệp.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin