Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Xã hội và Nhân văn; Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.


logo

Chuyên san Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ

logo

Chuyên san Khoa học
Xã hội và Nhân văn

logo 

Chuyên san 
Kinh tế và Quản lý

 

Thông báo


 

Thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trong năm 2019, đã có thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, nâng tổng số Hội đồng công nhận và tính điểm cho Tạp chí tính đến thời điểm hiện nay là 07 Hội đồng (Bảng 1)

Bảng 1. Danh sách các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

STT

Hội đồng Ngành/Liên ngành

Điểm tối đa

Năm hiệu lực

1

Công nghệ Thông tin

0.50

2019

2

Kinh tế

0.25

2017

3

Sinh học

0.50

2019

4

Triết học-Xã hội học-Chính trị học

0.25

2019

5

Toán học

0.50

2019

6

Văn học

0.50

2016

7

Vật lý

0.75

2019

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (ISSN: 0866-787X) là một tạp chí khoa học đa ngành, được xuất bản từ năm 2010 theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 689/GP-BTTTT ngày 17/5/2010, và số 413/GP-BTTTT ngày 16/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường gần 30 năm hình thành và phát triển trên cơ sở kế tục truyền thống và uy tín của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, được xuất bản từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Tạp chí phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý. Hội đồng biên tập các Chuyên san của Tạp chí gồm 40 chuyên gia uy tín trong các chuyên ngành, trong đó có bốn nhà khoa học là ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và bảy nhà khoa học là ủy viên Hội đồng Khoa học ngành/liên ngành của Quỹ NAFOSTED.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong 06 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI), và tính đến nay, là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất của Việt Nam đáp ứng đầy đủ ba tiêu chuẩn sơ duyệt và 16 tiêu chuẩn xét duyệt nghiêm ngặt để được chấp nhận làm thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics – COPE).

Thực hiện Chiến lược phát triển của Trường Đại học Đà Lạt, hiện nay, Tạp chí đang tiếp tục nỗ lực nâng cấp nhiều hạng mục về chất lượng nội dung, hình thức trình bày, chuẩn hóa các quy trình và chính sách xuất bản, nâng cấp Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, chuẩn hóa quy trình vận hành phần mềm sàng lọc đạo văn để đảm bảo tính liêm chính học thuật của các công trình được xuất bản trên Tạp chí, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Danh mục các tạp chí truy cập tự do (Directory of Open Access Journals – DOAJ). Các nỗ lực tái cấu trúc nêu trên cũng sẽ cho phép nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của các công trình được công bố trên Tạp chí, hướng đến nâng cấp Tạp chí theo tiêu chuẩn SCOPUS/ESCI giai đoạn 2020–2023, và hoàn thành mục tiêu chỉ mục Tạp chí vào hệ thống trích dẫn SCOPUS/ESCI trong tầm nhìn 2030.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chào đón các bài viết có chất lượng cao từ các nhà khoa học, các giảng viên trong và ngoài nước. Vui lòng đăng nhập vào Website của Tạp chí, thực hiện quy trình Gửi bài trực tuyến theo các hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ sau đây:

http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/about/submissions#onlineSubmissions

Đã đăng: 2020-03-25
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được công nhận là tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Vật Lý

Ngày 09/8/2019, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín năm 2019 gồm 60 tạp chí. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được Hội đồng công nhận là tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Vật Lý.

Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín được các Hội đồng Khoa học ngành của NAFOSTED lựa chọn, đề xuất từ các tạp chí quốc gia thuộc danh mục SCOPUS hoặc ACI hoặc được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận điểm tối đa từ 0.75 trở lên. Danh mục này sẽ được áp dụng để xem xét điều kiện đầu vào của chủ nhiệm đề tài và đánh giá nghiệm thu các sản phẩm đầu ra của các đề tài cấp quốc gia do NAFOSTED tài trợ.

Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín của Việt Nam năm 2019 (kèm theo).

Đã đăng: 2020-03-25
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trở thành thành viên của Crossref

Văn phòng Tạp chí trân trọng thông báo: Từ tháng 2, 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được chấp nhận làm thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) chính thức của Tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation). Việc này cho phép kết nối các công trình được xuất bản trên Tạp chí với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới. Văn phòng Tạp chí đã đăng ký mã số DOI cho tất cả các bài báo được xuất bản từ năm 2016 trở đi nhằm tăng cường tính dễ tìm kiếm, truy cập, kết nối, trích dẫn của các công trình được công bố trên Tạp chí.

Đã đăng: 2020-02-24
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cập nhật chính sách truy cập tự do

Văn phòng Tạp chí trân trọng thông báo: Kể từ ngày 01/01/2020, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sẽ áp dụng chính sách truy cập tự do theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Bản quyền của các bài báo được xuất bản từ Số 1, Tập 10, năm 2020 (tháng 3/2020) trở đi sẽ tuân thủ theo các ràng buộc của giấy phép (CC BY-NC 4.0) này. Đây là một trong những nỗ lực không ngừng của Tạp chí nhằm hướng đến những chuẩn mực cao nhất của chính sách truy cập tự do và thông lệ quốc tế trong xuất bản các công trình khoa học. Chính sách về bản quyền đối với các công trình được xuất bản từ Tập 9, năm 2019 trở về trước vẫn không thay đổi, nghĩa là vẫn tuân thủ theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Đã đăng: 2020-01-02
 

Làm sao chọn được tạp chí đáng tin cậy để công bố nghiên cứu của bạn?

Are you submitting your research to a trusted journal? Is it the right journal for your work?


Đã đăng: 2017-10-19
 
Các thông báo khác...
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin