Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Xã hội và Nhân văn; Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.


logo

Chuyên san Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ

logo

Chuyên san Khoa học
Xã hội và Nhân văn

logo 

Chuyên san 
Kinh tế và Quản lý

 

Thông báo

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trở thành thành viên của Crossref

 

We are very pleased to inform you that the Dalat University Journal of Science has been accepted as a member of Crossref – An official registration agency of the International Digital Object Identifier Foundation (IDF) since February 2020. Connecting our scholarly content with a global network of 15,072 other members from 118 countries allows Dalat University Journal of Science to improve our discoverability as part of this global network. We have registered Digital Object Identifiers (DOIs) for all papers published in Dalat University Journal of Science from 2016, and deposited our assigned DOIs to Crossref. This makes your research outputs published in our journal easy to find, cite, link, assess, and reuse.

At Dalat University Journal of Science, we aim to make our publishing accessible to all, locally and globally. We editors and authors all are working hard to make this mission a reality, by the Vietnamese, for the Vietnamese.

 
Đã đăng: 2020-02-24
 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được công nhận là tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Vật Lý

 

Ngày 09/8/2019, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín năm 2019 gồm 60 tạp chí. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được Hội đồng công nhận là tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Vật Lý.

Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín được các Hội đồng Khoa học ngành của NAFOSTED lựa chọn, đề xuất từ các tạp chí quốc gia thuộc danh mục SCOPUS hoặc ACI hoặc được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận điểm tối đa từ 0.75 trở lên. Danh mục này sẽ được áp dụng để xem xét điều kiện đầu vào của chủ nhiệm đề tài và đánh giá nghiệm thu các sản phẩm đầu ra của các đề tài cấp quốc gia do NAFOSTED tài trợ.

Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín của Việt Nam năm 2019 (kèm theo).

 
Đã đăng: 2019-08-14
 

Thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

 

Theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trong năm 2019, đã có thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, nâng tổng số Hội đồng công nhận và tính điểm cho Tạp chí tính đến thời điểm hiện nay là 07 Hội đồng (Bảng 1).

 
Đã đăng: 2019-07-23 Chi tiết...
 

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019)

 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019), Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số thành tựu nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong ba năm gần đây.

 
Đã đăng: 2019-05-18 Chi tiết...
 

Làm sao chọn được tạp chí đáng tin cậy để công bố nghiên cứu của bạn?

 

Are you submitting your research to a trusted journal? Is it the right journal for your work?


 
Đã đăng: 2017-10-19
 
Các thông báo khác...
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin