Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Xã hội và Nhân văn; Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.


logo

Chuyên san Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ

logo

Chuyên san Khoa học
Xã hội và Nhân văn

logo 

Chuyên san 
Kinh tế và Quản lý

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chỉ mục trong nhiều cơ sở dữ liệu/hệ thống trích dẫn khoa học uy tín. Điều này giúp tăng cường sự hiện diện của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế.

                          

Thông báo

 

Tạp chí KH Đại học Đà Lạt sử dụng phần mềm iThenticate để phát hiện đạo văn

 

Thực thi cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu, được ban hành bởi Committee on Publication Ethics (COPE), kể từ ngày 01/05/2018, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sẽ sàng lọc mức độ trùng lặp của các bản thảo bài báo gửi đăng bằng phần mềm iThenticate. Chỉ những bản thảo có chỉ số trùng lắp thấp hơn 30% mới được xem xét đưa vào quy trình bình duyệt của Tạp chí.

                          

 
Đã đăng: 2018-04-26
 

Bài viết về Tạp chí KH ĐHĐL trên Tạp chí Tia Sáng

 

Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết về Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, được đăng trên Tạp chí Tia Sáng - Diễn đàn của trí thức Việt Nam

http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/Tap-chi-cua-Dai-hoc-Da-Lat-vao-danh-muc-ASEAN-Citation-Index-11182

 
Đã đăng: 2018-02-20
 

Làm sao chọn được tạp chí đáng tin cậy để công bố nghiên cứu của bạn?

 

Are you submitting your research to a trusted journal? Is it the right journal for your work?


 
Đã đăng: 2017-10-19
 
Các thông báo khác...
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin