Thông tin cho Tác giả

Thông tin cho Tác giả

Quý vị quan tâm tới việc nộp bài cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt? Chúng tôi khuyến nghị quý vị xem trang Giới thiệu Tạp chí để hiểu về chính sách của Tạp chí đối với từng Chuyên san và Hướng dẫn dành cho tác giả. Quý vị cần đăng ký với Tạp chí trước khi nộp bài, hoặc nếu đã đăng ký thì chỉ cần đăng nhập và bắt đầu tiến trình nộp bài gồm 5 bước rất nhanh chóng và đơn giản.

Nếu quý vị cần thêm thông tin hoặc có bất cứ yêu cầu gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ của VPTC.

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (ISSN: 0866 787X) là một tạp chí khoa học đa ngành, được xuất bản từ năm 2011 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 689/GP-BTTTT ngày 17/05/2010, và số 413/GP-BTTTT ngày 16/08/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý. Hội đồng biên tập các Chuyên san của tạp chí gồm 40 chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, trong đó có hai người là ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành và bảy người là chủ tịch/thư ký/thành viên Hội đồng Khoa học ngành/liên ngành của Quỹ NAFOSTED.

Các bài báo đăng trên Tạp chí đều được thẩm định chặt chẽ thông qua quy trình bình duyệt kín hai chiều, và được biên tập theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nội dung, và hình thức của bài báo khoa học theo quy định tại Công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04 tháng 04 năm 2016 về việc "Yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm" của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Bắt đầu từ năm 2018, Tạp chí áp dụng quy trình xuất bản liên tục để rút ngắn thời gian chờ đợi đăng bài của tác giả. Theo quy trình này, các bài báo đã được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản trực tuyến trên các Chuyên san phù hợp của Tạp chí ngay sau khi quá trình biên tập hoàn tất.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chào đón các bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. Tác giả đăng bài trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt không phải trả phí xuất bản (chính sách này cũng áp dụng đối với các tác giả ngoài Trường Đại học Đà Lạt). Ngoài ra, mỗi tác giả và đồng tác giả sẽ được tặng một bản in số Tạp chí mà trong đó bài báo được đăng. Các thông tin chi tiết về Tạp chí và hướng dẫn nộp bài hiện có tại địa chỉ: http://tckh.dlu.edu.vn/

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin