Thông tin cho Bạn đọc

Thông tin cho Bạn đọc

Chúng tôi khuyến khích quý độc giả đăng ký dịch vụ thông báo khi xuất bản với Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt bằng cách sử dụng đường dẫn Đăng ký ở đầu trang chủ của Tạp chí. Việc đăng ký này sẽ giúp quý vị nhận được Mục lục của mỗi số Tạp chí mới qua đường email. Danh sách đăng ký cũng cho phép Tạp chí thống kê lượng độc giả của mình. Chúng tôi cam kết rằng tên, địa chỉ emmail, và các thông tin khác mà quý độc giả nhập vào các mẫu biểu trên Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí sẽ chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng, và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác (Xem thêm Tuyên bố về bảo mật thông tin cá nhân).

Quý độc giả có thể đọc và tải về các bài báo quý vị quan tâm mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt áp dụng chính sách truy cập tự do ngay sau khi xuất bản đối với các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí, với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ. Tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt từ Số 1, Tập 10 (tháng 3/2020) trở đi đều được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)Chính sách về bản quyền đối với các công trình được xuất bản từ Tập 9, 2019 trở về trước vẫn tuân thủ theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). 

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin