Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý

Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý

Xem hay tải trang bìa và mục lục Cover Page Volume 8, Issue 1S (English)

Mục lục

Nguyễn Thanh Hồng Ân, Hoàng Mai Phương
PDF
3-19
Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân
PDF
20-33
Hồ Quang Thanh
PDF
34-54
Phạm Thị Ngọc Dung
55-74
Hoàng Thị Thanh Chung
PDF
75-86
Nguyễn Văn Thép, Tạ Quang Dũng
PDF
87-102
Đoàn Anh Tuấn
PDF
103-117
Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Thùy Trang
PDF
118-132
Phùng Đức Nam, Hoàng Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Vương
PDF
133-144
Nguyễn Cao Quỳnh Tú, Lưu Tiến Dũng
145-157
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin