Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Dung, Nguyễn Thị, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

  • Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] - Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG VÀ ĐỘC HẠI TRONG CÁC LOẠI CÁ PHỔ BIẾN THU THẬP TẠI NHA TRANG, PHAN RANG VÀ ĐÀ LẠT
    Tóm tắt
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin