Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Hồng, Nguyễn Thu, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

  • Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] - Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
    GÓP PHẦN TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG CHÂM “THẦN TỐC, TÁO BẠO, BẤT NGỜ” TRONG CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC VÀ TRONG HÀNH ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA QUÂN ĐỘI TA TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin