Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

Đ

Đại, Phan Hoàng, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Đạt, Mai Tiến, Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Điệp, Trịnh Thị, Khoa Hóa học, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Định, Nguyễn Quốc, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Việt Nam)
Định, Nguyễn, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Đô Na, Chi, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang (Việt Nam)
Đồng, Nguyễn Như, Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Đức, Phan Minh, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Đức, Trương Văn, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (Việt Nam)
Đức, Vũ Tiến, Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Việt Nam)

1 - 10 trong số 10 mục    
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin