Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

P

Phúc, La Thế, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Việt Nam)
Phúc, Nguyễn Văn, Công ty Devsoft (Việt Nam)
Phúc, Nguyễn Văn, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Phúc, Võ Tiến, Khoa Vật lý - Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Phụng, Võ Minh, Khoa Vật lý - Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Phương, Hoàng Thị Như, Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Phương, Hoàng Mai, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Phượng, Lê Văn, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam)
Phuong, Pham Nguyen Huy, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Phương, Phạm Nguyễn Huy, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Phượng, Tạ Duy, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Việt Nam)

Q

Quang, Nguyễn Khắc, Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Quế, Nguyễn Xuân, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (Việt Nam)
Quí, Nguyễn Thành, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ (Việt Nam)
Quý, Thái Duy, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Quý, Thái Duy, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Quyền, Ngô Thế, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam)
Quyên, Võ Thị Ái, Khoa Vật lý, Trường Đại học Đà Lạt (Việt Nam)
Quyết, Hoàng Văn, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Việt Nam)
Quỳnh, Vũ, Phòng Quản lý đô thị Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Việt Nam)

R

Rakhvalov, Nicolai Petrovich, East Siberian State Academy of Education (Nga)

S

Sa, Hồ Thị Thu, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang (Việt Nam)
Sách, Phạm Hữu, Hanoi Institute of Mathematics (Việt Nam)
Sáng, Nguyễn Minh, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Sarason, Yolanda (Hoa Kỳ)

226 - 250 trong số 378 mục    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin