Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ĐẾN KHẢ NĂNG KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA NHO VÀ CÀ CHUA Tóm tắt   PDF (English)
Cao Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hiểu, Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Quý Tú
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG KHOÁNG ĐA LƯỢNG VÀ BỔ SUNG DINH DƯỠNG VÀO GIAI ĐOẠN SAU CỦA QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG HUYỀN PHÙ TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Kết, Trương Thị Lan Anh
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA PENTACHLOROPHENOL LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CHLORELLA HP 01/2B Tóm tắt   PDF
Lê Thị Anh Tú, Lâm Ngọc Tuấn
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LÊN CẤU TRÚC VỐN: BẰNG CHỨNG TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hữu Thao
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BẢO MẬT LỚP VẬT LÝ TRONG MẠNG KHÔNG DÂY Tóm tắt   PDF
Trương Tiến Vũ, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình, Võ Nhân Văn
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHU HỆ NẤM CHI COPRINUS PERS. ET GRAY TRÊN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt   PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI BƯỚM DANAUS CHRYSIPPUS L. (LEPIDOPTERA: DANAIDAE) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Ngọc Trâm
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁNH XẠ THUỘC TÍNH HỘP THÔNG TIN WIKIPEDIA ĐẾN WIKIDATA Tóm tắt   PDF
Tạ Hoàng Thắng
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIẢM NGHÈO Ở LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Hồ Quang Thanh, Hoàng Trọng Vinh, Trần Tuấn
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Lương Văn Dũng, Le Anna, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÂU CHUYỂN TÁC BỊ ĐỘNG TỪ GÓC NHÌN CỦA TÍNH CHUYỂN TÁC VÀ SỰ TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Dương Hữu Biên
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẤP PHÁT BÍT SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐA LỚP CHO CHUẨN NÉN VIDEO HIỆU QUẢ CAO NHIỀU LỚP SHVC Tóm tắt   PDF
Võ Phương Bình
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Hồ Quang Thanh
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DANH LỤC CÁC BẬC PHÂN LOẠI THUỘC HỌ LAUXANIIDAE (DIPTERA, LAUXANIOIDEA) Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Hyun Suk Lee
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT- K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO VÍ DỤ MẪU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Viết Tuấn
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ GIẢI PHÁP KIỂM TRA VÀ CẢNH BÁO LỖI CÁC TRANG WEB TỰ ĐỘNG DỰA VÀO KẾT QUẢ QUÉT CỦA CÁC CÔNG CỤ QUÉT LỖI WEB Tóm tắt   PDF
Phạm Duy Lộc, Phan Thị Thanh Nga
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KHẢO SÁT CÁC BIỆN PHÁP PHƠI NẮNG, XÔNG HƠI SINH HỌC, ĐỐT ĐẤT VÀ GIỮ CHO ĐẤT KHÔ ĐẾN HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (Meloidogyne sp.) HẠI XÀ LÁCH TẠI LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF (English)
Văn Ngọc Thủy, Lê Bá Lê, Trần Thị Minh Loan
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KHẢO SÁT ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC LẬP CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO VIỆC NHẬN DẠNG MỘT SỐ DÒNG BƠ (Persea americana Miller) ĐÃ QUA SƠ BỘ TUYỂN CHỌN TẠI LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Hoàng Phong, Mai Tiến Đạt, Thái Thạch Bích, Nguyễn Thanh Tiền, Lê Đình Vĩnh Bảo, Nguyễn Khắc Quang, Phan Ngọc Quỳnh Như
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MẤY Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU VỀ SỐ TIỀN CỔ TÌM THẤY Ở THÔN PĂNG TIÊNG (XÃ LÁT, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG) Tóm tắt   PDF
Cao Thế Trình, Nguyễn Huy Khuyến, Mai Minh Nhật
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT KỸ THUẬT PHÂN CỤM CHO TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Minh Huyền, Ngô Thế Quyền, Trần Thị Phương Linh
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG LƯỚI 3D KHÉP KÍN ĐỂ GIẤU TIN Tóm tắt   PDF
Thái Duy Quý
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỨC ĐỘ MÀ NGƯỜI MUA CÓ THỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT HOA Ở ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF (English)
Lê Như Bích, Nguyễn Thị Tươi, Peter J Batt
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN BIỆT DẠNG XUNG NEUTRON – GAMMA CHO DETECTOR NHẤP NHÁY Tóm tắt   PDF
Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đắc Châu, Vương Nữ Minh Khuê
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA ĐỒNG TỪ ĐẤT TRỒNG LÊN SINH KHỐI MỘT SỐ LOẠI RAU Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuân
 
1 - 25 trong số 45 mục 1 2 > >> 
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A1 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 63 3 822 246
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ