Duyệt Chỉ mục Tiêu đề

Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] NUMERICAL METHODS OF SOLUTION OF BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC EQUATIONS OF THE SECOND ORDER Tóm tắt
Mikhail Valeryanovich Buiaun, Nicolai Petrovich Rakhvalov, Tạ Duy Phượng
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] CONTROL PROBLEMS FOR NONLINEAR VARIATIONAL EVOLUTION INEQUALITIES Tóm tắt
Su Jin Cheon
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] ABOUT CHARACTERISING MONOTONICITY OF NONSMOOTH CONTINUOUS MAPPINGS Tóm tắt
Nguyễn Huy Chiêu, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] PROPER AND ISOLATED EFFICIENCIES IN MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEMS Tóm tắt
Thái Doãn Chương
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] FARKAS-TYPE RESULTS FOR NONCONVEX SYSTEMS INVOLVING COMPOSITE FUNCTIONS WITH APPLICATIONS Tóm tắt
Nguyễn Định, Trần Hồng Mơ
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] WEIERSTRASS APPROXIMATION THEOREM VIA RANDOM-SUM APPROACH Tóm tắt
Trần Lộc Hùng
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] THE TIKHONOV REGULARISATION METHOD FOR PSEUDOMONOTONE EQUILIBRIUM PROBLEMS Tóm tắt
Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] ON INEXACT TIKHONOV AND PROXIMAL POINT REGULARISATION METHODS FOR PSEUDOMONOTONE EQUILIBRIUM PROBLEMS Tóm tắt
Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] A PROPERTY OF BICRITERIA AFFINE VECTOR VARIATIONAL INEQUALITIES Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Ninh Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] MULTI-VALUED TIKHONOV TRAJECTORIES OF GENERAL AFFINE VARIATIONAL INEQUALITIES Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Duy Khánh, Nguyễn Đông Yên
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] EXACT FORMULAE FOR CODERIVATIVES OF NORMAL CONE MAPPINGS TO PERTURBED POLYHEDRAL CONVEX SETS Tóm tắt
Nguyễn Quang Huy, Jen Chih Yao
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] AN ITERATIVE ALGORITHM FOR GENERALISED MIXED EQUILIBRIUM PROBLEMS, VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS AND OPTIMISATION PROBLEMS Tóm tắt
Jong Soo Jung
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] FIRST AND SECOND-ORDER OP TIMALITY CONDITIONS USING APPROXIMATIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS Tóm tắt
Phan Quốc Khánh, Lê Thanh Tùng
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] LOWER SEMI-CONTINUITY OF THE SOLUTION SET TO A PARAMETRIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM Tóm tắt
Bùi Trọng Kiên, Nguyễn Thị Toàn, Mu Ming Wong, Jen Chih Yao
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] CHARACTERISING SOLUTION SET OF A NONCONVEX PROGRAMMING PROBLEM VIA ITS DUAL PROBLEMS Tóm tắt
Do Sang Kim, Tạ Quang Sơn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A NEW PROOF OF CLARKE'S THEOREM Tóm tắt
Gue Myung Lee, Phạm Tiến Sơn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] FURTHER IMPROVED CRITERION FOR EXPONENTIAL STABILITY OF LINEAR SYSTEMS WITH MULTIPLE TIME DELAYS Tóm tắt
Phan Thanh Nam
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A FIXED POINT APPROACH TO THE FUZZY STABILITY OF A QUADRATIC-QUARTIC FUNCTIONAL EQUATION Tóm tắt
Choonkil Park, Jung Rye Lee, Dong Yun Shin
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] NONLINEAR PERTURBATIONS OF POLYHEDRAL NORMAL CONE MAPPINGS AND AFFINE VARIATIONAL INEQUALITIES Tóm tắt
Nguyễn Thành Quí
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A NEW SCALARIZING APPROACH AND THE SEMICONTINUITIES OF THE SOLUTION MAPPING OF A PARAMETRIC VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEM Tóm tắt
Phạm Hữu Sách, Lê Anh Tuấn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] SOME ITERATIVE METHODS FOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS Tóm tắt
Jean Jacques Strodiot, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Hiền
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A PRACTICAL APPROACH TO FRACTIONAL ANALYSIS FOR FINANCE Tóm tắt
Trần Hùng Thao, Nguyễn Tiến Dũng
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] CONVERGENCE RATE OF THE PHAM DINH-L E THI'S ALGORITHM FOR THE TRUST-REGION SUBPROBLEM Tóm tắt
Hoàng Ngọc Tuấn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] ON THE CONCEPT OF GENERALISED ORDER OPTIMALITY Tóm tắt
Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Đông Yên
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] 4-REGULAR GRAPH OF DIAMETER 2 Tóm tắt
Đỗ Như An, Nguyễn Đình Ái
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] EQUIVALENCE THEOREM FOR GENERALIZED DEPENDENCIES IN RELATIONAL DATABASES Tóm tắt
Nguyễn Xuân Huy, Trương Thị Thu Hà
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] PARALLEL ALGORITHMS OF RANDOM FORESTS FOR CLASSIFYING VERY LARGE DATASETS Tóm tắt
Do Thanh Nghi, Pham Nguyen Khang, Nguyen Van Hoa, Ly Hoang Trong
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] A DATA CLUSTERING ALGORITHM WITH TOLERANCE RELATION Tóm tắt
Nguyễn Văn Phúc, Trần Tuấn Minh
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] AN INTRODUCTION TO FACTORIZATION TECHNIQUE FOR BUILDING RECOMMENDATION SYSTEMS Tóm tắt
Nguyen Thai Nghe
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] AN EFFICIENT ALGORITHM FOR MINING FREQUENT ITEM-SETS CONTAINING A CONSTRAINT SUBSET Tóm tắt
Dương Văn Hải, Trương Chí Tín
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] A STEGENOGRAPHY IN 3D MESH BY REARRANGING THE ORDER OF VERTEX PRESENTATION Tóm tắt
Thái Duy Quý
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] APPLYING SOME MATCHING ALGORITHMS FOR SEQUENCE IGNATURE TO ANALYZE AND DETECT ENTRIES INTO SYSTEM NETWORKS Tóm tắt
Pham Nguyen Huy Phuong, Dang Le Nam
 
Tập 3, Số 2 (2013) - [Số 6, bộ cũ] BUILDING THE FORECASTING SYSTEM OF DECISION-MAKING IN CLOUD COMPUTING Tóm tắt
Nguyễn Tấn Thuận, Trương Tiến Vũ
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF BUSINESS ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE SMEs: EVIDENCE FROM THE ENTERPRISE SURVEY Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Quốc Định
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý NECESSITY FOR THE DEVELOPMENT OF MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN HOCHIMINH CITY: A CASE STUDY OF THE ELECTRONIC AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MECHANICAL SECTORS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thanh Uyên
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý SOCIAL ENTREPRENEURIAL VENTURES IN VIETNAM: AN IDEOGRAPHIC LENS Tóm tắt   PDF (English)
Yolanda Sarason, Kristi Yuthas, Linh Nguyen
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý THE DALAT UNIVERSITY’S ENTREPRENEURSHIP FACILITATION CENTER – PROMOTING INNOVATION, INCUBATING ENTREPRENEURSHIP Tóm tắt   PDF (English)
Trương Thị Ngọc Thuyên
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ADAPTIVE FEATURES OF THE VEGETATIVE ORGANS OF SOME COMMON RIPARIAN PLANTS IN THE LOWER HA THANH RIVER, NHONBINH WARD, QUYNHON CITY, BINHDINH PROVINCE Tóm tắt   PDF
Dương Tiến Thạch, Hoàng Lương Giang
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MÔ SẸO CÂY THU HẢI ĐƯỜNG BÀ TÀI (Begonia bataiensis) Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Khiêm, Nguyễn Thị Thu Hậu
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA CẢM NHẬN RỦI RO ĐẾN THÁI ĐỘ, Ý ĐỊNH VÀ HÀNH VI MUA THỊT LỢN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Nam, Ngô Quang Huân
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ĐẾN KHẢ NĂNG KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA NHO VÀ CÀ CHUA Tóm tắt   PDF (English)
Cao Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hiểu, Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Quý Tú
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG KHOÁNG ĐA LƯỢNG VÀ BỔ SUNG DINH DƯỠNG VÀO GIAI ĐOẠN SAU CỦA QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG HUYỀN PHÙ TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Kết, Trương Thị Lan Anh
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỔ PHIẾU ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE) Tóm tắt   PDF
Phùng Đức Nam, Hoàng Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Vương
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA PENTACHLOROPHENOL LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CHLORELLA HP 01/2B Tóm tắt   PDF
Lê Thị Anh Tú, Lâm Ngọc Tuấn
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN VÀ BỀ DÀY LỚP KIM LOẠI LÊN HÀM ĐÁP ỨNG CỦA PHỔ KẾ BONNER SPHERE EXTENDED BẰNG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG MCNP Tóm tắt   PDF (English)
Mai Nguyễn Trọng Nhân, Trịnh Thị Tú Anh
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LÊN CẤU TRÚC VỐN: BẰNG CHỨNG TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hữu Thao
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA DẠNG GIỚI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Hồng Trang
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hiền
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt
Bùi Đức Minh, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Minh Hiệp, Bùi Duy Tuấn, Nguyễn Xuân Huy
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT ĐẾN CÁC PHÁT XẠ UPCONVERSION VÀ NIR CỦA ERBIUM TRONG VẬT LIỆU GỐM THỦY TINH TELLURITE TRONG SUỐT Tóm tắt   PDF
Vũ Hằng Nga, Đoàn Thị Phúc, Hồ Kim Dân
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] BÀI HỌC TỪ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1954 - 1975) – 40 NĂM NHÌN LẠI TỪ HAI PHÍA Tóm tắt
Cao Thế Trình
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] BÀI TOÁN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt
Phạm Thị Hoa Hạnh
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BẢO MẬT LỚP VẬT LÝ TRONG MẠNG KHÔNG DÂY Tóm tắt   PDF
Trương Tiến Vũ, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình, Võ Nhân Văn
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] BẤT ĐẲNG THỨC LOJASIEWICZ CHO CÁC HÀM ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TRONG CẤU TRÚC O-TỐI TIỂU TRÊN TRƯỜNG THỰC ĐÓNG Tóm tắt
Trần Thống Nhất
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn BIẾN ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI CƠ-HO Ở TỈNH LÂM ĐỒNG TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn BIỂU HIỆN TỔN THƯƠNG TÂM LÝ CỦA TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG TOÀN VẸN QUA XÚC CẢM, TÌNH CẢM CỦA TRẺ VỚI GIA ĐÌNH VÀ CUỘC SỐNG XÃ HỘI Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Diễm My, Giang Thiên Vũ, Đặng Vũ Khoa
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BỔ SUNG BỐN LOÀI NẤM THUỘC CHI COPRINUS PERS. ET GRAY VÀO KHU HỆ NẤM LỚN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt   PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] BỔ SUNG LOÀI TABRET (XUÂN TIẾT - Justicia adhatoda L..) VÀO NGUỒN TÀI NGUYÊN RAU RỪNG PHÂN BỐ Ở LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Nguyễn Văn Ngọc, Hoàng Thị Bình, Văn Thị Phương Như
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] BỔ SUNG MỘT SỐ LOÀI HỌ RUSSULACEAE GILB. THUỘC KHU HỆ NẤM LỚN TẦY NGUYÊN Tóm tắt
Lê Bá Dũng
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] BỐI CẢNH QUỐC TẾ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975) Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHU HỆ NẤM CHI COPRINUS PERS. ET GRAY TRÊN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt   PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI BƯỚM DANAUS CHRYSIPPUS L. (LEPIDOPTERA: DANAIDAE) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI BƯỚM PAPILIO DEMOLEUS L. (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM TRỒNG CÂY TRÔM TRÊN VÙNG KHÔ HẠN THUỘC KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH ĐĂK LĂK Tóm tắt   PDF
Phạm Trọng Nhân, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh, Lưu Thế Trung
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CÁC HỢP CHẤT PHYTOSTEROL, TRITERPEN, VÀ ALCOL MẠCH DÀI PHÂN LẬP TỪ LÁ TRÀ ĐÀ LẠT (Camellia dalatensis Luong, Tran & Hakoda) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tố Uyên, Trần Thị Thanh Phúc, Lương Văn Dũng, Trịnh Thị Điệp
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] CÁC LOẠI RAU RỪNG LÀM THUỐC Ở LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Lương Văn Dũng
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] CÁC LOÀI THỰC VẬT LÀM RƯỢU CẦN Ở LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Nguyễn Khoa Trưởng
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẦU TƯ TẠI TRUNG QUỐC: TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Ngọc Dung
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỘ TRỄ KIỂM TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Hồng Ân, Hoàng Mai Phương
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Ngọc Trâm
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH THỰC HIỆN HÀNH VI THEO HỌC CAO HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁNH XẠ THUỘC TÍNH HỘP THÔNG TIN WIKIPEDIA ĐẾN WIKIDATA Tóm tắt   PDF
Tạ Hoàng Thắng
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÁC VĂN HÓA BIỂN TIỀN SỬ VIỆT NAM - GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA NỔI BẬT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Sử
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thanh Chung
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIẢM NGHÈO Ở LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Hồ Quang Thanh, Hoàng Trọng Vinh, Trần Tuấn
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Cao Quỳnh Tú, Lưu Tiến Dũng
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRÁNH NÉ QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK CỦA GIỚI TRẺ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẢI THIỆN THUẬT GIẢI CUCKOO TRONG VẤN ĐỀ ẨN LUẬT KẾT HỢP Tóm tắt   PDF
Đoàn Minh Khuê, Lê Hoài Bắc
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẢI TIẾN PHÁT HIỆN TẤN CÔNG SỬ DỤNG VĂN PHẠM NỐI CÂY TRONG LẬP TRÌNH GEN Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo, Nguyễn Văn Hoàn
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẢI TIẾN THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ DỰA TRÊN ĐỘ ĐO TRỌNG SỐ ENTROPY VÀ CHỈ SỐ CALINSKI-HARABASZ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Như Đồng, Phan Thành Huấn
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VỀ SỰ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH QUA MỘT CUỘC KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt
Lê Minh Chiến, Ngô Văn Huấn
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Lương Văn Dũng, Le Anna, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÂU CHUYỂN TÁC BỊ ĐỘNG TỪ GÓC NHÌN CỦA TÍNH CHUYỂN TÁC VÀ SỰ TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Dương Hữu Biên
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] CẤU TRÚC VÀ NGHĨA CỦA CÚ (TỪ ĐIỂM NHÌN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN) Tóm tắt
Dương Hữu Biên
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẤP PHÁT BÍT SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐA LỚP CHO CHUẨN NÉN VIDEO HIỆU QUẢ CAO NHIỀU LỚP SHVC Tóm tắt   PDF
Võ Phương Bình
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] CHẤT DÂN GIAN TRONG THƠ XỨ NGHỆ THẾ KỈ XX Tóm tắt
Trần Thị Thanh
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Hồ Quang Thanh
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CHI TIẾT “CÁI CHẾT” TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO Tóm tắt   PDF
Kiều Thanh Uyên
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THUẬN VÀ NGƯỢC XU HƯỚNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Anh
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] CHIẾN THẮNG ĐƯỜNG 14, PHƯỚC LONG – CHÌA KHÓA MỞ RA ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Tóm tắt
Phan Văn Bông
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CHÍNH SÁCH CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bắc
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] CON ĐƯỜNG CÁCH TÂN THƠ CỦA HÀN MẶC TỬ Tóm tắt
Trần Thị Tuân
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DANH LỤC CÁC BẬC PHÂN LOẠI THUỘC HỌ LAUXANIIDAE (DIPTERA, LAUXANIOIDEA) Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Hyun Suk Lee
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DANH LỤC CÁC LOÀI THUỘC HỌ LAUXANIIDAE (DIPTERA, LAUXANIOIDEA) TẠI VIỆT NAM, CHỦ YẾU THUỘC PHÂN HỌ LAUXANIINAE Tóm tắt   PDF (English)
Hyun Suk Lee
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT- K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO VÍ DỤ MẪU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Viết Tuấn
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Lương, Lê Văn Phượng, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Viết Tuấn
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] DIỄN VĂN KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC Tóm tắt
Nguyễn Đức Hòa
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH DÃY SỐ THỜI GIAN ỨNG DỤNG TRONG HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tóm tắt
Phan Minh Đức
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN VIETNAM: AN EXAMINATION FROM INSTITUTIONAL AND IDEOGRAPHIC LENS Tóm tắt   PDF (English)
Quan Vu Le, Yolanda Sarason
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ GIAI ĐOẠN ĐÁ MỚI MUỘN Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hưng
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ GIẢI PHÁP KIỂM TRA VÀ CẢNH BÁO LỖI CÁC TRANG WEB TỰ ĐỘNG DỰA VÀO KẾT QUẢ QUÉT CỦA CÁC CÔNG CỤ QUÉT LỖI WEB Tóm tắt   PDF
Phạm Duy Lộc, Phan Thị Thanh Nga
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ GIẢI PHÁP TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA CHO VĂN BẢN KHOA HỌC MÁY TÍNH TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Vĩnh
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Nguyễn Xuân Bang, Lê Thị Bích Chi
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] GÓP PHẦN TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG CHÂM “THẦN TỐC, TÁO BẠO, BẤT NGỜ” TRONG CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC VÀ TRONG HÀNH ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA QUÂN ĐỘI TA TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thu Hồng
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] HÀM LỰC CHUYỂN DỜI GAMMA CỦA HẠT NHÂN 49Ti DỰA TRÊN PHẢN ỨNG (n, 2γ) Tóm tắt
Nguyễn Đức Hòa
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ HỆ THỐNG CẢNH BÁO TẤN CÔNG THAY ĐỔI GIAO DIỆN WEBSITE Tóm tắt   PDF
Trần Đắc Tốt, Đặng Lê Nam, Phạm Nguyễn Huy Phương
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] HIỂU BIẾT MONG ĐỢI CỦA NGƯỜI DÂN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Tóm tắt
Vũ Quỳnh, Nguyễn Xuân Quế
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] HỒ CHÍ MINH VỚI VĂN HÓA DÂN GIAN Tóm tắt
Lê Hồng Phong
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý HỌC HỎI KHÁM PHÁ VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Hà Minh Quân, Nguyễn Thị Nguyệt Quế
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] HỘI TỤ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC DÒNG CÂN BẰNG GIAO THÔNG Tóm tắt
Trần Trịnh Minh Sơn
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI LẠCH Ở THÔN MĂNG LINE, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Trần Thị Hiền
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn HƯỚNG DẪN CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN KẾT QUẢ LÀM BÀI ĐỌC CỦA HỌC SINH TRÊN LỚP: NGHIÊN CỨU TẠI MỘT TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Lạc Minh Thư, Khâu Hoàng Anh, Nguyễn Thị Phương Nam
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn KẾT CẤU CỦA THỂ LOẠI VÈ Tóm tắt   PDF
Triều Nguyên
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] KẾT NỐI NÔNG DÂN SẢN XUẤT NHỎ VỚI THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHUỖI CUNG CẤP Tóm tắt
Lê Như Bích
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH CỔ LOA (2007 - 2014): TƯ LIỆU VÀ THẢO LUẬN Tóm tắt   PDF
Trịnh Hoàng Hiệp
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn KHÁI NIỆM TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Bích Chi
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KHẢO SÁT CÁC BIỆN PHÁP PHƠI NẮNG, XÔNG HƠI SINH HỌC, ĐỐT ĐẤT VÀ GIỮ CHO ĐẤT KHÔ ĐẾN HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (Meloidogyne sp.) HẠI XÀ LÁCH TẠI LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF (English)
Văn Ngọc Thủy, Lê Bá Lê, Trần Thị Minh Loan
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KHẢO SÁT CÁC NỀN TẢNG VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ LOG TRUY CẬP DỊCH VỤ MẠNG CHO PHÁT HIỆN NGUY CƠ MẤT AN TOÀN THÔNG TIN Tóm tắt   PDF
Phạm Duy Lộc, Hoàng Xuân Dậu
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] KHẢO SÁT SỰ HẤP THU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT BỞI MnO2 VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR TRONG MẪU NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC-ECD Tóm tắt
Lê Ngọc Chung, Nguyễn Đức Thuận
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KHẢO SÁT ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC LẬP CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO VIỆC NHẬN DẠNG MỘT SỐ DÒNG BƠ (Persea americana Miller) ĐÃ QUA SƠ BỘ TUYỂN CHỌN TẠI LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Hoàng Phong, Mai Tiến Đạt, Thái Thạch Bích, Nguyễn Thanh Tiền, Lê Đình Vĩnh Bảo, Nguyễn Khắc Quang, Phan Ngọc Quỳnh Như
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Hồ Quang Thanh
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn KỸ NGHỆ SƠ KỲ ĐÁ CŨ AN KHÊ Ở VIỆT NAM VỚI CÁI GỌI LÀ CON ĐƯỜNG MOVIUS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Sử
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Tóm tắt
Dương Công Hiệp
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KỸ THUẬT TÁCH BA ĐỈNH CHẬP TRONG PHỔ BỨC XẠ GAMMA Tóm tắt   PDF
Trịnh Ngọc Pháp, Mai Xuân Trung
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] LÂM ĐỒNG TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Tóm tắt
Ngô Xuân Trường
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ LUẬT KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thuần, Phạm Quang Tùng, Hồ Thị Thu Sa
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] Lý thuyết Hình - Nền trong cấu trúc câu bị động Tóm tắt
Nguyễn Tất Thắng
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MẬT ĐỘ NGƯNG TỤ CỦA KHÍ BOSE TƯƠNG TÁC YẾU BỊ GIAM GIỮA HAI TƯỜNG CỨNG TRONG GẦN ĐÚNG HARTREE-FOCK CẢI TIẾN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Thụ
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MAXLEN-FI: THUẬT TOÁN KHAI THÁC NHANH TẬP PHỔ BIẾN CÓ CHIỀU DÀI TỐI ĐA TRÊN DỮ LIỆU GIAO DỊCH Tóm tắt   PDF
Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MẤY Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU VỀ SỐ TIỀN CỔ TÌM THẤY Ở THÔN PĂNG TIÊNG (XÃ LÁT, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG) Tóm tắt   PDF
Cao Thế Trình, Nguyễn Huy Khuyến, Mai Minh Nhật
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ HÌNH HÓA TRI THỨC CHO MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG ONTOLOGY WEB LANGUAGE Tóm tắt   PDF
Huỳnh Tuấn Anh
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MÔ HÌNH KẾT HỢP GIỮA MOMENT ZERNIKE VÀ MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN DÒ TÌM BIÊN CỦA MẶT NGƯỜI CÓ CẢM XÚC TRONG ẢNH Tóm tắt
Đặng Thanh Hải, Lê Hoàng Thái, Lê Hoài Bắc
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA SÔNG VÀ CỐNG LÊN QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Huỳnh Xuân Hiệp
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ PHỎNG MÀN HÌNH RA-ĐA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỦ ẢNH TRONG GPU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trung Kiên, Trương Khánh Nghĩa, Nguyễn Thị Lan
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Mobile Device OCR Application for Vietnamese Business Card Tóm tắt
Nguyễn Văn Tuấn
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] MỐI QUAN HỆ VỢ - CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CHU RU Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Võ Tấn Tú
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT CÁCH TIẾP CẬN KẾT HỢP MẠNG NƠ-RON HỒI QUY VÀ TẬP LUẬT CHO PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hương, Phạm Văn Hạnh
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT KỸ THUẬT PHÂN CỤM CHO TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Minh Huyền, Ngô Thế Quyền, Trần Thị Phương Linh
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG BÀI TOÁN THƯƠNG LƯỢNG TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG HỆ ĐA TÁC TỬ Tóm tắt   PDF
Bùi Đức Dương
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG KÝ TỰ TRÊN CONTAINER VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Thanh
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] MỘT NHẬN XÉT VỀ ĐA THỨC LỒI CHẶT Tóm tắt
Phạm Tiến Sơn
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] MỘT SỐ PHONG TỤC TRONG SỬ THI XƠ ĐĂNG Tóm tắt
Lê Ngọc Bính
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MỘT SỐ THỦ PHÁP GÂY CƯỜI CỦA TRUYỆN CƯỜI NHẬT BẢN Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MỘT SỐ THUẬT TOÁN RÚT GỌN THUỘC TÍNH BẰNG TẬP THÔ Tóm tắt
Trần Tuấn Minh, Nguyễn Minh Hiệp
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PHỦ SUY DẪN TỪ HỌ PHỦ TẬP THÔ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thuần
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] MỘT SỐ TƯƠNG ĐỒNG VỀ CÁC KIỂU NHÂN VẬT TRONG KIM NGAO TÂN THOẠI (KIM THỜI TẬP) VÀ TRUYỀN KỲ MẠN LỤC (NGUYỄN DỮ) Tóm tắt
Lưu Thị Hồng Việt
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT SỐ VẤN ĐỀ AN TOÀN CHO CÁC ỨNG DỤNG TRÊN NỀN WEB Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sĩ Hòa, Lại Thị Nhung, Đặng Thanh Hải
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tố Hữu
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH KHẨN HOANG, XÁC LẬP CHỦ QUYỀN Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ THẾ KỶ XVII - XVIII Tóm tắt   PDF
Trần Thị Mai
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MỘT TẬP LUẬT KẾT HỢP CƠ SỞ MỚI Tóm tắt
Trần Ngọc Anh, Trương Chí Tín
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MỘT THUẬT TOÁN MỚI KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP Tóm tắt
Trương Chí Tín, Trần Ngọc Anh
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] MỘT VÀI QUAN ĐIỂM MỚI VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ BẰNG TRUNG CÔNG NGUYỄN HỮU CHỈNH Tóm tắt
Trần Văn Bảo
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MỘT VÀI TIẾP CẬN LÝ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH Tóm tắt
Lê Minh Chiến
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG LƯỚI 3D KHÉP KÍN ĐỂ GIẤU TIN Tóm tắt   PDF
Thái Duy Quý
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT ĐỒNG NHẤT THỨC TRÊN ĐA THỨC ĐỐI XỨNG Tóm tắt   PDF
Đặng Tuấn Hiệp, Lê Văn Vĩnh
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỨC ĐỘ MÀ NGƯỜI MUA CÓ THỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT HOA Ở ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF (English)
Lê Như Bích, Nguyễn Thị Tươi, Peter J Batt
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] NGHỆ THUẬT NGHI BINH TẠO THẾ TRONG CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN NĂM 1975 Tóm tắt
Lê Thị Nhuấn
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NGHI LỄ VÒNG ĐỜI CỦA NGƯỜI M’NÔNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG: TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thùy Dung
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN BIỆT DẠNG XUNG NEUTRON – GAMMA CHO DETECTOR NHẤP NHÁY Tóm tắt   PDF
Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đắc Châu, Vương Nữ Minh Khuê
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VỀ THỦY ÂM VÀ MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ CÁC THAM SỐ CHÍNH Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Minh, Nguyễn Ngọc Bình
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA ĐỒNG TỪ ĐẤT TRỒNG LÊN SINH KHỐI MỘT SỐ LOẠI RAU Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuân
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ NUÔI TRỒNG CÂY LAN GẤM (ANOECTOCHILUS LYLEI ROLFE EX DOWNIES) Ở ĐIỀU KIỆN EX VITRO Tóm tắt   PDF
Phan Xuân Huyên, Nguyễn Văn Kết, Phan Hoàng Đại, Nguyễn Thị Cúc
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CÂY GIẢO CỔ LAM (GYNOSTEMMA PUBESCENS) TRONG NHÀ KÍNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Ái Vân, Đinh Văn Khiêm, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Phan Xuân Huyên
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP TANSHINONE IIA TỪ ĐAN SÂM LÀM CHẤT ĐỐI CHIẾU Tóm tắt
Trịnh Thị Điệp, Trần Thanh Hà
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] NGHIÊN CỨU TÁN XẠ CỘNG HƯỞNG PROTON TRÊN HẠT NHÂN 28Si Ở VÙNG NĂNG LƯỢNG Ep=5,3 – 5,7MeV Tóm tắt
Nguyễn Đức Hòa
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG VÀ ĐỘC HẠI TRONG CÁC LOẠI CÁ PHỔ BIẾN THU THẬP TẠI NHA TRANG, PHAN RANG VÀ ĐÀ LẠT Tóm tắt
Trần Quang Thiện, Cao Đông Vũ, Hồ Văn Doanh, Nguyễn Thị Sỹ, Nguyễn Thị Dung, Trịnh Thị Tú Anh
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG KẾT NỐI BLUETOOTH, GSM Tóm tắt   PDF
Võ Minh Phụng, Dương Thị Thanh Hiên, Võ Tiến Phúc
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC DƯƠNG XỈ (POLYPODIOPHYTA) Ở RỪNG LÙN HÒN GIAO TRONG VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Hạnh, Trần Văn Tiến
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC LỌC NGƯỢC DÒNG Tóm tắt   PDF
Văn Thoại Mỹ, Nguyễn Minh Kỳ, Bùi Trâm Anh
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đoàn Anh Tuấn, Hoàng Mai Phương
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU TỪ DỊCH LỚP CƠM NHẦY HẠT CACAO (Theobroma cacao L.) Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Tiến An, Hồ Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Tươi
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN: TỪ LẬP TRƯỜNG CHUNG ĐẾN MỘT SỐ LUẬN THUYẾT CƠ BẢN Tóm tắt   PDF
Dương Hữu Biên
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NHẬN DẠNG BÌA SÁCH TIẾNG VIỆT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SÁCH Tóm tắt   PDF (English)
Phan Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Phúc, Thái Duy Quý, Võ Phương Bình
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NHẬN DẠNG CÁC TƯ THẾ CON NGƯỜI TỪ DỮ LIỆU CỦA CẢM BIẾN ĐỘ SÂU SỬ DỤNG ĐẶC TRƯNG KHOẢNG CÁCH VÀ MÀU DA Tóm tắt   PDF
Đinh Đồng Lưỡng
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] NHÂN DÒNG VÀ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ METHYL HÓA VÙNG ICR (Imprinting control region) TRÊN LOCUS Igf2/H19 Ở CHUỘT (Mus musculus) Tóm tắt
Trần Văn Giang
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY TRÀ MI HOA VÀNG (CAMELLIA DILINHSINENSIS) VÀ TRÀ MI HOA ĐỎ (CAMELLIA PIQUETIANA) TỪ HẠT Tóm tắt
Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Thị Cúc
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NHẬN THỨC VỀ HIV/AIDS VÀ THÁI ĐỘ KỲ THỊ CỦA NGƯỜI DÂN CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS: NGHIÊN CỨU TẠI QUẬN 8 VÀ QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Võ Hoàng Sơn
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH DU NHẬP CỦA ĐẠO TIN LÀNH VÀO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHIL Ở LÂM ĐỒNG TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1975 Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] NHỮNG NGHI LỄ TRONG CHU KỲ CANH TÁC NƯƠNG RẪY TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CIL Ở ĐẠ LONG, ĐAM RÔNG, LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Lê Đình Bá, Mai Minh Nhật
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NHỮNG NGHIÊN CỨU CỔ NHÂN HỌC QUAN TRỌNG CỦA VIỆT NAM (1906 - 2018) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lân Cường
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NỖ LỰC THỂ CHẾ HÓA QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở TÂY NGUYÊN TỪ THỜI KỲ THUỘC ĐỊA ĐẾN HẬU THUỘC ĐỊA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bắc
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG CƠ CHẤT LÊN MEN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hoàng Mai, Trương Bình Nguyên, Phan Hoàng Đại, Lê Bá Dũng
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ PESTALOTIOPSIS SP. – TÁC NHÂN GÂY BỆNH KHÔ LÁ CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA x ANANASSA DUCH.) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF (English)
Lê Dũng, Nguyễn Thị Diên, Phan Hoàng Đại, Phạm Ngọc Tuân
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN THÀNH PHỐ NHA TRANG Tóm tắt
Đỗ Thị Bạch Yến
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI PHOTPHO KHÓ TAN VÀ THUỐC TRỪ SÂU HỮU CƠ METHIDATHION TRONG CÁC VÙNG ĐẤT KHÁC NHAU Ở PHÚ YÊN Tóm tắt
Văn Thị Phương Như, Phạm Thị Lệ Hà
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ PHÂN LOẠI TÊN THỂ LOẠI Ở WIKIPEDIA TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Tạ Hoàng Thắng
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ PHÂN LỚP VĂN BẢN DỰA TRÊN SUPPORT VECTOR MACHINE Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Minh Nguyện
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thép, Tạ Quang Dũng
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn PHÂN TÍCH SWOT VỀ TIỀM NĂNG DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Ngân
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] PHẢN ỨNG CỦA 1,1-DIARYLETEN VỚI ETYL MALONAT TRONG SỰ CÓ MẶT CỦA MANGAN TRIXETAT: PHÂN TÍCH PHỔ NGHIỆM MỘT SỐ LACTION MỚI Tóm tắt
Nguyễn Thị Đoan Trang, Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hạ
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] PHẢN ỨNG DỰA TRÊN MANGAN(III) CỦA 1,1-DIARYLETEN VỚI ALKYL 2-0XOCYCLOPENTANCARBOXYLAT: MỘT CON ĐƯỜNG HIỆU QUẢ ĐỂ CÓ CÁC DẪN XUẤT 2-0XABICYCLO[3.3.0] OCTAN Tóm tắt
Huỳnh Thái Kim Ngân, Nguyễn Văn Hạ
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ PHÁT HIỆN TẬP PHỔ BIẾN GÂY NHẦM LẪN Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thành Lộc
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn PHÁT HIỆN VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA SA HUỲNH (1909 - 2019) Tóm tắt   PDF
Lâm Thị Mỹ Dung
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn PHƯƠNG PHÁP HỌC DỰA TRÊN NHỮNG NHIỆM VỤ THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM: NHỮNG HIỂU NHẦM VÀ ĐỀ XUẤT Tóm tắt   PDF (English)
Chi Đô Na
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN HIỆN THỰC TRONG TÁC PHẨM CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG DƯỚI GÓC NHÌN CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Kiều Thanh Uyên
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn PHƯƠNG THỨC TỰ SỰ TRONG “BỌN LÀM BẠC GIẢ” CỦA ANDRÉ GIDE VÀ “THIẾU QUÊ HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TUÂN TỪ GÓC NHÌN CẤU TRÚC LUẬN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Bảo Giang
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn PHƯƠNG TIỆN BIỂU ĐẠT HÀNH VI TỪ CHỐI TRỰC TIẾP LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI VIỆT Tóm tắt   PDF
Vương Thị Hải Yến
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH TỪ ĐÈO NGANG ĐẾN MIỀN TÂY NAM BỘ (THẾ KỶ XI - XVII) Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Hùng
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN CAO SU VÀ CÀ PHÊ TẠI TỈNH KON TUM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Liêm, Trần Thị Mỹ Duyên
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ RDB2OWL: MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ SANG OWL Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Thu Thúy
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] SÁCH HÁN NÔM VÀ TÁC PHẨM ĐỔNG VĨNH THI CỦA NGƯỜI NÙNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG TỤC TANG MA TRUYỀN THỐNG (KHẢO SÁT Ở HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG) Tóm tắt
Nguyễn Huy Khuyến
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM MEN VI SINH VÀ CHẾ PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO SINH VẬT THỦY SINH Tóm tắt
Hoàng Việt Hậu, Nguyễn Khoa Trưởng, Nguyễn Văn Giang
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI H’MÔNG DI CƯ TỰ DO TẠI XÃ RÔ MEN, HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Hải
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỐ BETTI VÀ ĐỘ ĐO HAUSDORFF CỦA TẬP SEMI-ĐẠI SỐ CƠ SỞ Tóm tắt
Phan Phiến
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LUẬT VỀ “HỢP ĐỒNG KHÔNG GIỜ” TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Huy Tiến
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Ce, Sm, VÀ Yb TRONG MẪU ĐỊA CHẤT BẰNG ICP-MS Tóm tắt   PDF
Cao Đông Vũ, Trương Đức Toàn, Nguyễn Đăng Khánh, Đỗ Tâm Nhân, Võ Trần Quang Thái, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Giằng, Nguyễn Trọng Ngọ
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỰ KẾT TINH MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM QUA NGUYỄN TRÃI Tóm tắt
Phạm Hậu Thành
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT - NHẬT Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỰ ĐỔI MỚI CỦA THƠ VIỆT NAM TỪ NGUYỄN KHUYẾN ĐẾN TẢN ĐÀ Tóm tắt
Phan Thị Hồng
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA BẤT ĐỊNH CHÍNH TRỊ ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI Tóm tắt   PDF
Đoàn Anh Tuấn
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 Tóm tắt   PDF
Hoàng Mai Phương, Nguyễn Thanh Hồng Ân
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN RỦI RO VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Thùy Trang
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIẢNG DẠY CÁC CHIẾN THUẬT NGHE HIỂU TIẾNG ANH ĐẾN SINH VIÊN NĂM NHẤT CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VÀ QUÁ TRÌNH HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA HỌ Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Giáng Châu
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN: SO SÁNH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN LAN VÀ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hà Thu
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU BLUMEA BALSAMIFERA (L.) DC. PHÂN BỐ Ở LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Bình, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Văn Ngọc
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý THE IMPACT OF INSTITUTIONS ON ENTREPRENEURSHIP: A CASE OF VIETNAM Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thanh Trúc, Trương Ngọc Hảo
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRỒNG TRỌT CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI PHƯỜNG 7 Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Hải
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] THƠ LÀ GÌ ? Tóm tắt
Phạm Quốc Ca
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tố Hữu
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY GIỮA BẠN BÈ TRÊN MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO ONTOLOGY Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Thúy
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THỰC HÀNH KĨ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC TRONG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN “THỰC HÀNH GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ái Minh
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG TIN MẬT BẰNG PHẦN CỨNG Tóm tắt
Lê Văn Tùng, Nguyễn Năng Hải, Nguyễn Hồng Minh
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ THỰC THI TƯỢNG TRƯNG TRONG SINH TỰ ĐỘNG DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM Tóm tắt   PDF
Tô Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Tân, Hà Thị Thanh, Đỗ Thanh Mai
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THỰC TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT HIỀN HÒA, THANH LỊCH, MẾN KHÁCH Tóm tắt   PDF
Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt
Lê Vũ Đình Phi
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] THUYẾT HẬU THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Quang Trung
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TÍCH HỢP BÀI TẬP MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ THEO HÌNH THỨC HỒ SƠ TÀI LIỆU HỌC CÁ NHÂN VÀO VIỆC VIẾT THƯ TÍN THƯƠNG MẠI Tóm tắt   PDF
Hứa Thị Tin
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TIỀN XỬ LÝ SUCROSE VÀ BẢO QUẢN LẠNH LÊN CÁC THUỘC TÍNH CỦA HOA LILY CẮT CÀNH SAU BẢO QUẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Lê Như Bích, Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC TRONG TIẾP THỊ ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt
Trương Thị Ngọc Thuyên
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] TÌM DẤU ẤN PHÂN TỬ CỦA CHUỐI TIÊU (CAVENDISH) THƯƠNG PHẨM Ở LÂM ĐỒNG BẰNG PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CHUỖI PCR Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tùng, Kim Soo Yong, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Liễu, Hoàng Thị Như Phương
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG DI CƯ QUỐC TẾ Ở NGƯỜI CƠ HO HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TÌM HIỂU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tất Thắng
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] TÍN NGƯỠNG, PHONG TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT QUA TIỂU THUYẾT VẠN XUÂN (DIX MILLE PRIN TEMPS) CỦA YVELINE FÉRAY Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN CỦA NGƯỜI M’NÔNG NHÌN TỪ LÝ THUYẾT CHỨC NĂNG Tóm tắt
Võ Thị Thùy Dung
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TÍNH CHẤT CỦA ĐỒ THỊ TÁCH CỰC ĐẦY ĐỦ DUY NHẤT K-TÔ MÀU DANH SÁCH Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hùng
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH DÀNH CHO CÔNG CHÚNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Lê Phong Lê
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ SỰ CỐ KẾT CỘNG ĐỒNG TRONG SỬ THI XƠ ĐĂNG Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Bính
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] TOÀN CẦU HÓA TÔN GIÁO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Tóm tắt   PDF
Lại Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa, Lê Đăng Nguyên, Nguyễn Gia Như, Đặng Thanh Hải
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỐI ƯU HÓA VÙNG PHỦ SÓNG CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY BẰNG THUẬT TOÁN VORONOI TRONG MÔI TRƯỜNG 3D Tóm tắt   PDF
Đặng Thanh Hải, Lê Trọng Vĩnh
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT HỢP CHẤT PHENOL TỪ LÁ TRÀ ĐÀ LẠT CAMELLIA DALATENSIS LUONG, TRAN & HAKODA Tóm tắt   PDF (English)
Huỳnh Đình Dũng, Lữ Hoàng Trúc Linh, Lương Văn Dũng, Nguyễn Thị Tố Uyên, Trịnh Thị Điệp
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TÓM LƯỢC THÀNH PHẦN BẬC PHÂN LOẠI THUỘC PHÂN TÔNG TRE (SUBTRIBE BAMBUSINAE) THUỘC HỌ CỎ (GRAMINEAE: BAMBUSOIDEAE) Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Văn Tiến
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] TỔNG HỢP CÁC 5-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDROFURAN VÀ 7-(2-THIENYL)-2,8-DIOXABICYCLO [3.3.0]OCT-3-EN BẰNG PHẢN ỨNG VÒNG HÓA SỬ DỤNG MANGAN(III) Tóm tắt
Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hạ
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] TỔNG HỢP CÁC ALKYL 1-HYDROXY-2,3- DIOXABICYCLO[4.3.0]NONAN-6-CARBOXYLAT Tóm tắt
Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Văn Hạ
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỔNG HỢP MẠCH LỌC ĐA NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG MA TRẬN Tóm tắt   PDF (English)
Trần Hữu Duy, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Văn Kiên, Wang Hung Yu
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỔNG QUAN MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Thuấn, Phạm Văn Tư
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỔNG QUAN VỀ CÂY TRÔM VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOÀI NÀY Ở MỘT SỐ VÙNG KHÔ HẠN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Trọng Nhân, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TRAO ĐỔI THÊM VỀ THỜI ĐIỂM RA ĐỜI CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ Tóm tắt   PDF
Cao Thế Trình
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TRUYỆN CỔ TÂY NGUYÊN VÀ TRUYỆN CỔ ĐÔNG NAM Á - MỘT SỐ MOTIF CHUNG Tóm tắt   PDF
Lê Hồng Phong
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ LÁY VẦN TRONG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Lành
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TƯ LIỆU VÀ NHẬN THỨC BƯỚC ĐẦU VỀ CUỘC THÁM SÁT DI TÍCH HANG NÚI LỬA C6-1 Ở KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hưng, La Thế Phúc, Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Tiến Đức, Nguyễn Trung Minh
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẾN THỰC TIỄN XÂY DỰNG AN SINH XÃ HỘI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Đức Thọ
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ TÍNH CÁCH ĐẾN PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT: TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC VĂN HÓA VÀ KHUNG PHÂN TÍCH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tiệp
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] TỪ TRUYỀN THUYẾT "MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY" ĐẾN TIỂU THUYẾT "TÌNH SỬ MỴ CHÂU" CỦA THÁI VŨ Tóm tắt
Nguyễn Hữu Kim Duyên
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TƯ TƯỞNG NGUYỄN CÔNG TRỨ QUA ĐỀ TÀI VỊNH SỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cảnh Chương
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀO XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIA TRỌNG TRONG TÍNH TOÁN CHI PHÍ VỐN CÓ GIA TRỌNG (WACC) Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hồng Ân
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN NHÁNH CẬN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU LIÊN QUAN ĐẾN CHU TRÌNH HAMILTON DỰA TRÊN BÀI TOÁN TSP Tóm tắt   PDF
Đỗ Như An
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU TIẾN HÓA BẦY ĐÀN MỜ TRONG PHÂN TÍCH NHU CẦU KHÁCH HÀNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Như Na
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ƯỚC TÍNH HỆ SỐ CÂY TRỒNG CỦA MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG TẠI KHU VỰC THƯỢNG NGUỒN HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Thuận, Chế Đình Lý, Hồ Thị Hằng
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ƯỚC TÍNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ METHANE TỪ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH THEO HƯỚNG DẪN CỦA IPCC Tóm tắt   PDF
Võ Thị Nho, Hoàng Anh Vũ
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] VÀI NÉT VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI HÀN VỚI TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI NHẬT Tóm tắt
Lưu Thị Hồng Việt
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] VAI TRÒ CỦA NGUYÊN LÝ HÌNH HIỆU TRONG VIỆC HIỂU ẨN DỤ (TỪ PHỐI CẢNH CỦA NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN) Tóm tắt
Dương Hữu Biên
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý VAI TRÒ CỦA SỰ MINH BẠCH ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH QUYÊN GÓP TIỀN CỦA CÁ NHÂN CHO CÁC TỔ CHỨC TỪ THIỆN: SỰ KẾT HỢP GIỮA PHÂN TÍCH TƯƠNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LIÊN KẾT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Kim Sung Ho
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn VAI TRÒ CỦA TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ QUỐC GIA ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đoàn Anh Tuấn
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] VÀI Ý KIẾN XUNG QUANH NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG CÁC LỚP TỪ HÁN - VIỆT VÀ HÁN - HÀN, HÁN - NHẬT HIỆN ĐẠI Tóm tắt
Cao Thế Trình
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY SINH HỌC Tóm tắt
Nguyễn Bích Liên
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn VỀ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghiệp, Trịnh Như Phong
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] VỀ LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI HÓA: KHÁI NIỆM VÀ QUAN NIỆM VẬN DỤNG Tóm tắt
Lê Minh Chiến
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn VỀ TÁNG THỨC “MỘ CHUM” Ở NHÓM CƯ DÂN TÀY, HOA, NÙNG, THÁI TẠI THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA (ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG) Tóm tắt   PDF
Cao Thế Trình
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ M’NÔNG QUA SỬ THI Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] VỀ ĐỐI NGẪU VÀ ỔN ĐỊNH TOÀN CỤC CỦA BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA TRỊ DÙNG LARGRANGE VÀ ĐIỀU KIỆN TĂNG TRƯỞNG TRÊN KHÔNG GIAN BANACH Tóm tắt
Lê Minh Lưu
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐẲNG SÂM (CODONOPSIS JAVANICA) Tóm tắt
Nguyễn Văn Kết
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] VÌ SAO TÔI KÍNH YÊU NGƯỜI – HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Yoo Tae Hyun
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý VỐN THƯƠNG HIỆU TRÊN NỀN TẢNG KHÁCH HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Minh Tú
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA ĐỈNH VÀ TÍNH DIỆN TÍCH ĐỈNH KHI KHỚP HÀM PHÔNG BẬC THANG Tóm tắt
Mai Xuân Trung, Nguyễn Anh Hòa
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ HIỆU CHỈNH TỰ HẤP THỤ NƠTRON TRÊN NHIỆT ĐỐI VỚI Au-197 Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Sơn, Bạch Như Nguyện, Trịnh Thị Tú Anh, Nguyễn Đắc Châu
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỔ KẾ NƠTRON-GAMMA TỨC THỜI TRÊN DẢI NĂNG LƯỢNG TỪ 100 KEV ĐẾN 10 MEV Tóm tắt
Mai Xuân Trung, Nguyễn Chí Dũng
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỒN KHO TỐI ƯU CƠ BẢN KHI NGUỒN CUNG BỊ GIÁN ĐOẠN Tóm tắt
Nguyễn Hoài Nam
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÁCH CÁC ĐỈNH CHẬP CỦA PHỔ GAMMA VỚI CÁC PHÔNG PHI TUYẾN VÀ TUYẾN TÍNH Tóm tắt
Mai Xuân Trung, Võ Thị Ái Quyên
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN HIỆU SUẤT CHO HỆ THIẾT BỊ ĐO GAMMA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT Ở NHỮNG PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI Tóm tắt
Mai Xuân Trung, Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] YẾU TỐ THỜI CƠ TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Tóm tắt
Nguyễn Thị Hà Giang
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ TẢO Ở HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Hà Thu
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐA TÁC VỤ TIẾN HÓA: KỸ THUẬT TỐI ƯU HÓA MỚI Tóm tắt   PDF
Lại Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Văn Hạnh, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] ĐA THỨC BERNSTEIN-SATO VÀ HÀM GAMMA SUY RỘNG Tóm tắt
Trần Gia Lộc
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐẶC TRƯNG DI TÍCH VÀ DI VẬT TẠI CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ THỜI TIỀN SỬ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hưng
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN DU CỦA NGUYỄN THẾ QUANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thẩm Mỹ
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Tóm tắt
Bùi Văn Hùng
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 – THẮNG LỢI CỦA ĐƯỜNG LỐI GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Tóm tắt
Nguyễn Trường Sơn
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 TRÊN CHIẾN TRƯỜNG BIỂN ĐẢO Tóm tắt
Lê Tấn Trường
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH VỚI CÁCH TIẾP CẬN Y HỌC CÁ THỂ HÓA TRÊN DỮ LIỆU METAGENOMIC Tóm tắt   PDF
Phan Tấn Tài, Tạ Đặng Vĩnh Phúc, Phan Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Chăm, Đào Công Tính, Phạm Huỳnh Ngọc, Nguyễn Thanh Hải
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG AN TOÀN TRONG LÒ PHẢN ỨNG WWER-1000 BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG IAEA Tóm tắt   PDF (English)
Trần Đăng Khoa, Trịnh Thị Tú Anh
 
Tập 6, Số 2 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY OPENSTACK Tóm tắt   PDF
Võ Nhân Văn, Lê Minh Chí, Nguyễn Quốc Long, Lê Đắc Nhường
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG DỨA TẠI ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Trần Thị Minh Loan, Cao Thị Làn, Nguyễn Văn Kết
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] ĐẠO TIN LÀNH TRONG CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở LÂM ĐỒNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Tóm tắt
Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐỀN THỜ VÀ THẦN MẶT TRỜI TRONG VĂN HÓA ÓC EO Ở NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Lý
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG HẠI KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Lê Thị Ngọc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Kiều Oanh, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Bá Lê, Hồ Thị Thu Hòa, Trần Thị Minh Loan
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐỊNH VỊ TRUYỆN TRẠNG TRONG DÒNG TỰ SỰ DÂN GIAN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Chiến
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] ĐO LƯỜNG SỰ THÕA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Tóm tắt
Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Minh Hiếu
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] ĐO TIẾT DIỆN NƠTRON TOÀN PHẦN CỦA CARBON VÀ URAN TRÊN CÁC DÒNG NƠTRON PHIN LỌC 54 KEV VÀ 148 KEV TẠI LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT Tóm tắt
Trần Tuấn Anh, Đậu Đức Từ, Vương Hữu Tấn, Phạm Đình Khang
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐỘNG LỰC THỰC TIỄN MỞ RA XU THẾ HỘI NHẬP TRONG TẦM NHÌN NGÔN NGỮ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lai
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐỒNG NAI THỜI SƠ SỬ: NƠI GẶP GỠ CỦA NHIỀU LUỒNG VĂN HÓA Tóm tắt   PDF
Lâm Thị Mỹ Dung
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐƯỜNG CHUYỂN PHA DÍNH ƯỚT ANTONOV CỦA NGƯNG TỤ BOSE-EINSTEIN HAI THÀNH PHẦN VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN ROBIN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Thụ, Hoàng Văn Quyết
 
1 - 302 trong số 302 mục
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin