Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn VỀ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI ĐÀ LẠT Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Nghiệp, Trịnh Như Phong
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THỰC TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT HIỀN HÒA, THANH LỊCH, MẾN KHÁCH Tóm tắt  PDF
Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT Tóm tắt  PDF
Trần Thị Hiền
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI BƯỚM PAPILIO DEMOLEUS L. (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt  PDF
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THỰC HÀNH KĨ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC TRONG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN “THỰC HÀNH GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC” Tóm tắt  PDF
Nguyễn Thị Ái Minh
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ TÍNH CÁCH ĐẾN PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT: TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC VĂN HÓA VÀ KHUNG PHÂN TÍCH Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Tiệp
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRỒNG TRỌT CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI PHƯỜNG 7 Tóm tắt  PDF
Phạm Hồng Hải
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VỀ SỰ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH QUA MỘT CUỘC KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt
Lê Minh Chiến, Ngô Văn Huấn
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt
Lê Vũ Đình Phi
 
1 - 9 trong số 9 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin