Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐẶC TRƯNG DI TÍCH VÀ DI VẬT TẠI CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ THỜI TIỀN SỬ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hưng
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ GIAI ĐOẠN ĐÁ MỚI MUỘN Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hưng
 
Tập 11, Số 1 (2021): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TÍNH CHẤT ĐIỆN MÔI, SẮT ĐIỆN VÀ ÁP ĐIỆN CỦA GỐM KNLNS-BNKZ Tóm tắt  PDF (English)
Phan Dinh Gio, Bui Thi Tuyet Nhung
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN: SO SÁNH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN LAN VÀ VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Nguyễn Hà Thu
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] CON ĐƯỜNG CÁCH TÂN THƠ CỦA HÀN MẶC TỬ Tóm tắt
Trần Thị Tuân
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM MEN VI SINH VÀ CHẾ PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO SINH VẬT THỦY SINH Tóm tắt
Hoàng Việt Hậu, Nguyễn Khoa Trưởng, Nguyễn Văn Giang
 
Tập 10, Số 3 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ VAI TRÒ VÀ THIẾT KẾ KHÁC NHAU CỦA ĐIỆN MÔI CỰC CỔNG DỊ CẤU TRÚC TRONG CÁC TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG XUYÊN HẦM ĐƠN VÀ LƯỠNG CỔNG Tóm tắt  PDF (English)
Nguyễn Đăng Chiến, Lưu Thế Vinh, Huỳnh Thị Hồng Thắm, Chun Hsing Shih
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Lương Văn Dũng, Le Anna, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu
 
1 - 8 trong số 8 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin