Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN HIỆU SUẤT CHO HỆ THIẾT BỊ ĐO GAMMA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT Ở NHỮNG PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI Tóm tắt
Mai Xuân Trung, Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỔ KẾ NƠTRON-GAMMA TỨC THỜI TRÊN DẢI NĂNG LƯỢNG TỪ 100 KEV ĐẾN 10 MEV Tóm tắt
Mai Xuân Trung, Nguyễn Chí Dũng
 
1 - 2 trong số 2 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin