Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn BIỂU HIỆN TỔN THƯƠNG TÂM LÝ CỦA TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG TOÀN VẸN QUA XÚC CẢM, TÌNH CẢM CỦA TRẺ VỚI GIA ĐÌNH VÀ CUỘC SỐNG XÃ HỘI Tóm tắt  PDF
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Diễm My, Giang Thiên Vũ, Đặng Vũ Khoa
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] NHÂN DÒNG VÀ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ METHYL HÓA VÙNG ICR (Imprinting control region) TRÊN LOCUS Igf2/H19 Ở CHUỘT (Mus musculus) Tóm tắt
Trần Văn Giang
 
1 - 2 trong số 2 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin