Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý THE IMPACT OF INSTITUTIONS ON ENTREPRENEURSHIP: A CASE OF VIETNAM Tóm tắt  PDF (English)
Trần Thanh Trúc, Trương Ngọc Hảo
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN VIETNAM: AN EXAMINATION FROM INSTITUTIONAL AND IDEOGRAPHIC LENS Tóm tắt  PDF (English)
Quan Vu Le, Yolanda Sarason
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý SOCIAL ENTREPRENEURIAL VENTURES IN VIETNAM: AN IDEOGRAPHIC LENS Tóm tắt  PDF (English)
Yolanda Sarason, Kristi Yuthas, Linh Nguyen
 
1 - 3 trong số 3 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin