Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRÁNH NÉ QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK CỦA GIỚI TRẺ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt  PDF
Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH THỰC HIỆN HÀNH VI THEO HỌC CAO HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt  PDF
Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] VÌ SAO TÔI KÍNH YÊU NGƯỜI – HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Yoo Tae Hyun
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] HỒ CHÍ MINH VỚI VĂN HÓA DÂN GIAN Tóm tắt
Lê Hồng Phong
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] GÓP PHẦN TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG CHÂM “THẦN TỐC, TÁO BẠO, BẤT NGỜ” TRONG CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC VÀ TRONG HÀNH ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA QUÂN ĐỘI TA TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thu Hồng
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐỘNG LỰC THỰC TIỄN MỞ RA XU THẾ HỘI NHẬP TRONG TẦM NHÌN NGÔN NGỮ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt  PDF
Nguyễn Lai
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] DIỄN VĂN KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC Tóm tắt
Nguyễn Đức Hòa
 
1 - 7 trong số 7 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin