Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MỘT TẬP LUẬT KẾT HỢP CƠ SỞ MỚI Tóm tắt
Trần Ngọc Anh, Trương Chí Tín
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẢI THIỆN THUẬT GIẢI CUCKOO TRONG VẤN ĐỀ ẨN LUẬT KẾT HỢP Tóm tắt  PDF
Đoàn Minh Khuê, Lê Hoài Bắc
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ PHÁT HIỆN TẬP PHỔ BIẾN GÂY NHẦM LẪN Tóm tắt  PDF
Huỳnh Thành Lộc
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] MỘT THUẬT TOÁN MỚI KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP Tóm tắt
Trương Chí Tín, Trần Ngọc Anh
 
1 - 4 trong số 4 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin