Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LUẬT VỀ “HỢP ĐỒNG KHÔNG GIỜ” TẠI VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Phạm Huy Tiến
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐẶC TRƯNG DI TÍCH VÀ DI VẬT TẠI CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ THỜI TIỀN SỬ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hưng
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ GIAI ĐOẠN ĐÁ MỚI MUỘN Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hưng
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Tố Hữu
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Tố Hữu
 
1 - 5 trong số 5 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin