Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn THỰC TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT HIỀN HÒA, THANH LỊCH, MẾN KHÁCH Tóm tắt  PDF
Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn VỀ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI ĐÀ LẠT Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Nghiệp, Trịnh Như Phong
 
Tập 9, Số 4 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ TÍNH CÁCH ĐẾN PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT: TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC VĂN HÓA VÀ KHUNG PHÂN TÍCH Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Tiệp
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT Tóm tắt  PDF
Trần Thị Hiền
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Tóm tắt
Bùi Văn Hùng
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA ĐỈNH VÀ TÍNH DIỆN TÍCH ĐỈNH KHI KHỚP HÀM PHÔNG BẬC THANG Tóm tắt
Mai Xuân Trung, Nguyễn Anh Hòa
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN THÀNH PHỐ NHA TRANG Tóm tắt
Đỗ Thị Bạch Yến
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] BÀI HỌC TỪ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1954 - 1975) – 40 NĂM NHÌN LẠI TỪ HAI PHÍA Tóm tắt
Cao Thế Trình
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Tóm tắt
Dương Công Hiệp
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ PHỎNG MÀN HÌNH RA-ĐA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỦ ẢNH TRONG GPU Tóm tắt  PDF
Nguyễn Trung Kiên, Trương Khánh Nghĩa, Nguyễn Thị Lan
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN BIỆT DẠNG XUNG NEUTRON – GAMMA CHO DETECTOR NHẤP NHÁY Tóm tắt  PDF
Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đắc Châu, Vương Nữ Minh Khuê
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA SÔNG VÀ CỐNG LÊN QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt  PDF
Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Huỳnh Xuân Hiệp
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] TÍN NGƯỠNG, PHONG TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT QUA TIỂU THUYẾT VẠN XUÂN (DIX MILLE PRIN TEMPS) CỦA YVELINE FÉRAY Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ĐẾN KHẢ NĂNG KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA NHO VÀ CÀ CHUA Tóm tắt  PDF (English)
Cao Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hiểu, Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Quý Tú
 
1 - 14 trong số 14 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin