Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] AN ITERATIVE ALGORITHM FOR GENERALISED MIXED EQUILIBRIUM PROBLEMS, VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS AND OPTIMISATION PROBLEMS Tóm tắt
Jong Soo Jung
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] EXACT FORMULAE FOR CODERIVATIVES OF NORMAL CONE MAPPINGS TO PERTURBED POLYHEDRAL CONVEX SETS Tóm tắt
Nguyễn Quang Huy, Jen Chih Yao
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ HÌNH HÓA TRI THỨC CHO MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG ONTOLOGY WEB LANGUAGE Tóm tắt  PDF
Huỳnh Tuấn Anh
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ PHỎNG MÀN HÌNH RA-ĐA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỦ ẢNH TRONG GPU Tóm tắt  PDF
Nguyễn Trung Kiên, Trương Khánh Nghĩa, Nguyễn Thị Lan
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] NONLINEAR PERTURBATIONS OF POLYHEDRAL NORMAL CONE MAPPINGS AND AFFINE VARIATIONAL INEQUALITIES Tóm tắt
Nguyễn Thành Quí
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt
Bùi Đức Minh, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Minh Hiệp, Bùi Duy Tuấn, Nguyễn Xuân Huy
 
1 - 6 trong số 6 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin