Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ RDB2OWL: MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ SANG OWL Tóm tắt  PDF (English)
Phạm Thị Thu Thúy
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY GIỮA BẠN BÈ TRÊN MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO ONTOLOGY Tóm tắt  PDF
Phạm Thị Thu Thúy
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ GIẢI PHÁP TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA CHO VĂN BẢN KHOA HỌC MÁY TÍNH TIẾNG VIỆT Tóm tắt  PDF
Nguyễn Hữu Vĩnh
 
Tập 7, Số 2 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MÔ HÌNH HÓA TRI THỨC CHO MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG ONTOLOGY WEB LANGUAGE Tóm tắt  PDF
Huỳnh Tuấn Anh
 
1 - 4 trong số 4 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin