Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] TỔNG HỢP CÁC 5-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDROFURAN VÀ 7-(2-THIENYL)-2,8-DIOXABICYCLO [3.3.0]OCT-3-EN BẰNG PHẢN ỨNG VÒNG HÓA SỬ DỤNG MANGAN(III) Tóm tắt
Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hạ
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] PHẢN ỨNG DỰA TRÊN MANGAN(III) CỦA 1,1-DIARYLETEN VỚI ALKYL 2-0XOCYCLOPENTANCARBOXYLAT: MỘT CON ĐƯỜNG HIỆU QUẢ ĐỂ CÓ CÁC DẪN XUẤT 2-0XABICYCLO[3.3.0] OCTAN Tóm tắt
Huỳnh Thái Kim Ngân, Nguyễn Văn Hạ
 
1 - 2 trong số 2 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin