Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 9, Số 2 (2019): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT CÁCH TIẾP CẬN KẾT HỢP MẠNG NƠ-RON HỒI QUY VÀ TẬP LUẬT CHO PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG Tóm tắt  PDF
Trần Thị Hương, Phạm Văn Hạnh
 
Tập 8, Số 2 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KHẢO SÁT CÁC NỀN TẢNG VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ LOG TRUY CẬP DỊCH VỤ MẠNG CHO PHÁT HIỆN NGUY CƠ MẤT AN TOÀN THÔNG TIN Tóm tắt  PDF
Phạm Duy Lộc, Hoàng Xuân Dậu
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẢI TIẾN PHÁT HIỆN TẤN CÔNG SỬ DỤNG VĂN PHẠM NỐI CÂY TRONG LẬP TRÌNH GEN Tóm tắt  PDF
Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo, Nguyễn Văn Hoàn
 
1 - 3 trong số 3 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin