Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 10, Số 2 (2020): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TÍNH CHẤT CỦA ĐỒ THỊ TÁCH CỰC ĐẦY ĐỦ DUY NHẤT K-TÔ MÀU DANH SÁCH Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hùng
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 Tóm tắt  PDF
Hoàng Mai Phương, Nguyễn Thanh Hồng Ân
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LÊN CẤU TRÚC VỐN: BẰNG CHỨNG TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Nguyễn Hữu Thao
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Đoàn Anh Tuấn, Hoàng Mai Phương
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NHẬN THỨC VỀ HIV/AIDS VÀ THÁI ĐỘ KỲ THỊ CỦA NGƯỜI DÂN CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS: NGHIÊN CỨU TẠI QUẬN 8 VÀ QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt  PDF
Võ Hoàng Sơn
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC TRONG TIẾP THỊ ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt
Trương Thị Ngọc Thuyên
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KHẢO SÁT ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC LẬP CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO VIỆC NHẬN DẠNG MỘT SỐ DÒNG BƠ (Persea americana Miller) ĐÃ QUA SƠ BỘ TUYỂN CHỌN TẠI LÂM ĐỒNG Tóm tắt  PDF
Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Hoàng Phong, Mai Tiến Đạt, Thái Thạch Bích, Nguyễn Thanh Tiền, Lê Đình Vĩnh Bảo, Nguyễn Khắc Quang, Phan Ngọc Quỳnh Như
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ SỰ CỐ KẾT CỘNG ĐỒNG TRONG SỬ THI XƠ ĐĂNG Tóm tắt  PDF
Lê Ngọc Bính
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ M’NÔNG QUA SỬ THI Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN THÀNH PHỐ NHA TRANG Tóm tắt
Đỗ Thị Bạch Yến
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] MỘT SỐ PHONG TỤC TRONG SỬ THI XƠ ĐĂNG Tóm tắt
Lê Ngọc Bính
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THUẬN VÀ NGƯỢC XU HƯỚNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Anh
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ TẢO Ở HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT Tóm tắt  PDF (English)
Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Hà Thu
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] CHẤT DÂN GIAN TRONG THƠ XỨ NGHỆ THẾ KỈ XX Tóm tắt
Trần Thị Thanh
 
1 - 14 trong số 14 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin