Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CHÍNH SÁCH CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Bắc
 
Tập 9, Số 3 (2019): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NỖ LỰC THỂ CHẾ HÓA QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở TÂY NGUYÊN TỪ THỜI KỲ THUỘC ĐỊA ĐẾN HẬU THUỘC ĐỊA Tóm tắt  PDF
Nguyễn Văn Bắc
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐẶC TRƯNG DI TÍCH VÀ DI VẬT TẠI CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ THỜI TIỀN SỬ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hưng
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHU HỆ NẤM CHI COPRINUS PERS. ET GRAY TRÊN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt  PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MẤY Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU VỀ SỐ TIỀN CỔ TÌM THẤY Ở THÔN PĂNG TIÊNG (XÃ LÁT, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG) Tóm tắt  PDF
Cao Thế Trình, Nguyễn Huy Khuyến, Mai Minh Nhật
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BỔ SUNG BỐN LOÀI NẤM THUỘC CHI COPRINUS PERS. ET GRAY VÀO KHU HỆ NẤM LỚN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt  PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN CỦA NGƯỜI M’NÔNG NHÌN TỪ LÝ THUYẾT CHỨC NĂNG Tóm tắt
Võ Thị Thùy Dung
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] TOÀN CẦU HÓA TÔN GIÁO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] ĐẠO TIN LÀNH TRONG CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở LÂM ĐỒNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Tóm tắt
Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] NGHỆ THUẬT NGHI BINH TẠO THẾ TRONG CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN NĂM 1975 Tóm tắt
Lê Thị Nhuấn
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH DU NHẬP CỦA ĐẠO TIN LÀNH VÀO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHIL Ở LÂM ĐỒNG TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1975 Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TRUYỆN CỔ TÂY NGUYÊN VÀ TRUYỆN CỔ ĐÔNG NAM Á - MỘT SỐ MOTIF CHUNG Tóm tắt  PDF
Lê Hồng Phong
 
1 - 12 trong số 12 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin