Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] TOÀN CẦU HÓA TÔN GIÁO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] ĐẠO TIN LÀNH TRONG CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở LÂM ĐỒNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Tóm tắt
Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH DU NHẬP CỦA ĐẠO TIN LÀNH VÀO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHIL Ở LÂM ĐỒNG TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1975 Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
1 - 3 trong số 3 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin