Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TRAO ĐỔI THÊM VỀ THỜI ĐIỂM RA ĐỜI CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ Tóm tắt  PDF
Cao Thế Trình
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH TỪ ĐÈO NGANG ĐẾN MIỀN TÂY NAM BỘ (THẾ KỶ XI - XVII) Tóm tắt  PDF
Bùi Văn Hùng
 
Tập 4, Số 3&4 (2014) - [Số 9, bộ cũ] CON ĐƯỜNG CÁCH TÂN THƠ CỦA HÀN MẶC TỬ Tóm tắt
Trần Thị Tuân
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ LÁY VẦN TRONG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU Tóm tắt  PDF
Đặng Thị Lành
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI BƯỚM PAPILIO DEMOLEUS L. (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt  PDF
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
 
Tập 7, Số 3 (2017): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PHỦ SUY DẪN TỪ HỌ PHỦ TẬP THÔ Tóm tắt  PDF
Nguyễn Đức Thuần
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỰ ĐỔI MỚI CỦA THƠ VIỆT NAM TỪ NGUYỄN KHUYẾN ĐẾN TẢN ĐÀ Tóm tắt
Phan Thị Hồng
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] THƠ LÀ GÌ ? Tóm tắt
Phạm Quốc Ca
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] CHẤT DÂN GIAN TRONG THƠ XỨ NGHỆ THẾ KỈ XX Tóm tắt
Trần Thị Thanh
 
1 - 9 trong số 9 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin