Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TƯ LIỆU VÀ NHẬN THỨC BƯỚC ĐẦU VỀ CUỘC THÁM SÁT DI TÍCH HANG NÚI LỬA C6-1 Ở KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hưng, La Thế Phúc, Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Tiến Đức, Nguyễn Trung Minh
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 Tóm tắt  PDF
Hoàng Mai Phương, Nguyễn Thanh Hồng Ân
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] DIỄN VĂN KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC Tóm tắt
Nguyễn Đức Hòa
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LÊN CẤU TRÚC VỐN: BẰNG CHỨNG TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Nguyễn Hữu Thao
 
Tập 7, Số 4 (2017): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CHI TIẾT “CÁI CHẾT” TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO Tóm tắt  PDF
Kiều Thanh Uyên
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] BÀI HỌC TỪ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1954 - 1975) – 40 NĂM NHÌN LẠI TỪ HAI PHÍA Tóm tắt
Cao Thế Trình
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHU HỆ NẤM CHI COPRINUS PERS. ET GRAY TRÊN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt  PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT - NHẬT Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỰ ĐỔI MỚI CỦA THƠ VIỆT NAM TỪ NGUYỄN KHUYẾN ĐẾN TẢN ĐÀ Tóm tắt
Phan Thị Hồng
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Đoàn Anh Tuấn, Hoàng Mai Phương
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THUẬN VÀ NGƯỢC XU HƯỚNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Anh
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] MỐI QUAN HỆ VỢ - CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CHU RU Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Võ Tấn Tú
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Ngọc Trâm
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] HỒ CHÍ MINH VỚI VĂN HÓA DÂN GIAN Tóm tắt
Lê Hồng Phong
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MẤY Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU VỀ SỐ TIỀN CỔ TÌM THẤY Ở THÔN PĂNG TIÊNG (XÃ LÁT, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG) Tóm tắt  PDF
Cao Thế Trình, Nguyễn Huy Khuyến, Mai Minh Nhật
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] THUYẾT HẬU THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Quang Trung
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] VÌ SAO TÔI KÍNH YÊU NGƯỜI – HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Yoo Tae Hyun
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỰ KẾT TINH MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM QUA NGUYỄN TRÃI Tóm tắt
Phạm Hậu Thành
 
Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] MỘT VÀI QUAN ĐIỂM MỚI VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ BẰNG TRUNG CÔNG NGUYỄN HỮU CHỈNH Tóm tắt
Trần Văn Bảo
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DANH LỤC CÁC LOÀI THUỘC HỌ LAUXANIIDAE (DIPTERA, LAUXANIOIDEA) TẠI VIỆT NAM, CHỦ YẾU THUỘC PHÂN HỌ LAUXANIINAE Tóm tắt  PDF (English)
Hyun Suk Lee
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DANH LỤC CÁC BẬC PHÂN LOẠI THUỘC HỌ LAUXANIIDAE (DIPTERA, LAUXANIOIDEA) Ở VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Hyun Suk Lee
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BỔ SUNG BỐN LOÀI NẤM THUỘC CHI COPRINUS PERS. ET GRAY VÀO KHU HỆ NẤM LỚN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt  PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt
Lê Vũ Đình Phi
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TÓM LƯỢC THÀNH PHẦN BẬC PHÂN LOẠI THUỘC PHÂN TÔNG TRE (SUBTRIBE BAMBUSINAE) THUỘC HỌ CỎ (GRAMINEAE: BAMBUSOIDEAE) Ở VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Trần Văn Tiến
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN RỦI RO VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Thùy Trang
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỘ TRỄ KIỂM TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Nguyễn Thanh Hồng Ân, Hoàng Mai Phương
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Lương Văn Dũng, Le Anna, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu
 
1 - 27 trong số 27 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin