Tìm kiếm

Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH KHẨN HOANG, XÁC LẬP CHỦ QUYỀN Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ THẾ KỶ XVII - XVIII Tóm tắt  PDF
Trần Thị Mai
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý THE IMPACT OF INSTITUTIONS ON ENTREPRENEURSHIP: A CASE OF VIETNAM Tóm tắt  PDF (English)
Trần Thanh Trúc, Trương Ngọc Hảo
 
Tập 10, Số 1 (2020): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÁC VĂN HÓA BIỂN TIỀN SỬ VIỆT NAM - GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA NỔI BẬT Tóm tắt  PDF
Nguyễn Khắc Sử
 
Tập 7, Số 1 (2017): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LÊN CẤU TRÚC VỐN: BẰNG CHỨNG TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Nguyễn Hữu Thao
 
Tập 9, Số 1 (2019): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 Tóm tắt  PDF
Hoàng Mai Phương, Nguyễn Thanh Hồng Ân
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TÓM LƯỢC THÀNH PHẦN BẬC PHÂN LOẠI THUỘC PHÂN TÔNG TRE (SUBTRIBE BAMBUSINAE) THUỘC HỌ CỎ (GRAMINEAE: BAMBUSOIDEAE) Ở VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Trần Văn Tiến
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DANH LỤC CÁC BẬC PHÂN LOẠI THUỘC HỌ LAUXANIIDAE (DIPTERA, LAUXANIOIDEA) Ở VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Hyun Suk Lee
 
Tập 8, Số 4 (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TƯ LIỆU VÀ NHẬN THỨC BƯỚC ĐẦU VỀ CUỘC THÁM SÁT DI TÍCH HANG NÚI LỬA C6-1 Ở KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG Tóm tắt  PDF
Lê Xuân Hưng, La Thế Phúc, Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Tiến Đức, Nguyễn Trung Minh
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ DANH LỤC CÁC LOÀI THUỘC HỌ LAUXANIIDAE (DIPTERA, LAUXANIOIDEA) TẠI VIỆT NAM, CHỦ YẾU THUỘC PHÂN HỌ LAUXANIINAE Tóm tắt  PDF (English)
Hyun Suk Lee
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý SOCIAL ENTREPRENEURIAL VENTURES IN VIETNAM: AN IDEOGRAPHIC LENS Tóm tắt  PDF (English)
Yolanda Sarason, Kristi Yuthas, Linh Nguyen
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN VIETNAM: AN EXAMINATION FROM INSTITUTIONAL AND IDEOGRAPHIC LENS Tóm tắt  PDF (English)
Quan Vu Le, Yolanda Sarason
 
Tập 6, Số 4 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHU HỆ NẤM CHI COPRINUS PERS. ET GRAY TRÊN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt  PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt  PDF (English)
Lương Văn Dũng, Le Anna, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu
 
Tập 8, Số 1 (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF BUSINESS ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE SMEs: EVIDENCE FROM THE ENTERPRISE SURVEY Tóm tắt  PDF (English)
Nguyễn Quốc Định
 
Tập 8, Số 3 (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BỔ SUNG BỐN LOÀI NẤM THUỘC CHI COPRINUS PERS. ET GRAY VÀO KHU HỆ NẤM LỚN CAO NGUYÊN LÂM VIÊN Tóm tắt  PDF
Lê Bá Dũng, Lê Khắc Duẩn
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Ngọc Trâm
 
Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế và Quản lý TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN RỦI RO VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt  PDF
Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Thùy Trang
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT - NHẬT Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] VỀ LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI HÓA: KHÁI NIỆM VÀ QUAN NIỆM VẬN DỤNG Tóm tắt
Lê Minh Chiến
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 TRÊN CHIẾN TRƯỜNG BIỂN ĐẢO Tóm tắt
Lê Tấn Trường
 
Tập 5, Số 3&4 (2015) - [Số 11, bộ cũ] BÀI HỌC TỪ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1954 - 1975) – 40 NĂM NHÌN LẠI TỪ HAI PHÍA Tóm tắt
Cao Thế Trình
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt
Lê Vũ Đình Phi
 
Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] MỘT SỐ PHONG TỤC TRONG SỬ THI XƠ ĐĂNG Tóm tắt
Lê Ngọc Bính
 
Tập 2, Số 1 (2012) - [Số 2, bộ cũ] MỐI QUAN HỆ VỢ - CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CHU RU Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Võ Tấn Tú
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỰ KẾT TINH MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM QUA NGUYỄN TRÃI Tóm tắt
Phạm Hậu Thành
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN CỦA NGƯỜI M’NÔNG NHÌN TỪ LÝ THUYẾT CHỨC NĂNG Tóm tắt
Võ Thị Thùy Dung
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ M’NÔNG QUA SỬ THI Tóm tắt
Lê Thị Quỳnh Hảo
 
Tập 5, Số 1&2 (2015) - [Số 10, bộ cũ] TOÀN CẦU HÓA TÔN GIÁO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt
Mai Minh Nhật
 
1 - 28 trong số 28 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin