VIETNAMESE-RUSSIAN COOPERATION IN EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL AND GAS FROM 1980 TO THE PRESENT

Authors

  • Bui Thi Huyen University of Economics Ho Chi Minh City, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.1000(2022)

Keywords:

Economic cooperation, Petroleum, Russia, Vietnam.

Abstract

Cooperation in oil and gas exploration and production between Vietnam and Russia has a long history from the 1980s to the present. The cooperation was confirmed and promoted in the first two decades of the 21st century after the two countries established a strategic partnership in 2001 and developed it into a comprehensive strategic partnership in 2012. In this study, we evaluate and analyze the current situation and development trend of the comprehensive strategic partnership between Vietnam and Russia in oil and gas exploration and production. The research shows that the former Soviet Union and the current Russian Federation have supported Vietnam in developing its oil and gas energy industry. Today, both Vietnam and the Russian Federation are very interested in cultivating a cooperative relationship in the oil and gas sector for mutual economic and political interests. The article highlights the economic benefits that Vietnam and the Russian Federation have achieved from this long-term partnership.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương. (2003). Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị TW 8, Khoá IX. NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Báo Điện tử Chính phủ. (2013). Việt Nam-Liên bang Nga ra Thông cáo chung. https://baochinhphu.vn/viet-nam-lb-nga-ra-thong-cao-chung-102142942.htm

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2004). Văn kiện Đảng toàn tập – Tập 47. NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2005). Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại Hội VI, VII, VIII, IX, X). NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Fedorov, N. V. (2018). Uchastiye Rossii v neftegazovykh proyektakh na continental’nom shel V’yetnama [Russian participation in oil and gas projects on the continental shelf of Vietnam]. Problemy i Perspektivy, 4(41), 129-143.

Hoàng Liên. (1994). Thời kỳ mới của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga. Báo Nhân dân, (Số ngày 20/6/1994), 4.

Karapetyan, K. S. (2012). Cooperation between Russia and Vietnam in oil and gaz industry. Vestnik RUDN, International Relations, (2), 45-50.

Lưu, T. H. (2018). Những biến động trong chính sách hướng Đông của Liên Bang Nga. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, (1), 65-75.

Năng lượng Việt Nam. (2018). Rusvietpetro: Liên doanh hiệu quả nhất của Petrovietnam ở nước ngoài. http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dau-khi-viet-nam/rusvietpetro-lien-doanh-hieu-qua-nhat-cua-pvn-o-nuoc-ngoai.html.

Năng lượng Việt Nam. (2021). Liên doanh dầu khí của Việt Nam tại Nga “hoạt động ổn định.” https://nangluongvietnam.vn/lien-doanh-dau-khi-cua-viet-nam-tai-nga-hoat-dong-on-dinh-26606.html

Nguyễn, A. H. (2011). Chiến lược dầu khí của Liên bang Nga và triển vọng hợp tác Việt-Nga tới 2020. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, (3), 28-36.

Nguyễn, T. D. (2013). Hợp tác dầu khí Việt-Nga: Toàn diện, sâu sắc và hiệu quả hơn. Petrotimes. https://petrovietnam.petrotimes.vn/hop-tac-dau-khi-viet-nga-toan-dien-sau-sac-va-hieu-qua-hon-143565.html

Nguyen, T. L., & Chernenko, E. F. (2018). Russian-Vietnamese cooperation in energy sector. Vestnik RUDN, International Relations, 18(4), 906-924. https://doi.org/10.22363/2313-0660-2018-18-4-906-924

Nguyễn, T. T. H. (2016). Vài nét về quan hệ Việt-Nga nhân chuyến thăm Matxcova của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, (5), 28-37.

Petrovietnam. (2014). Ngọn lửa Nhenhetxky, biểu tượng của hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên đất nước Nga. https://www.pvpower.vn/ngon-lua-nhenhetxky-bieu-tuong-cua-hop-tac-dau-khi-giua-viet-nam-va-lien-bang-nga-tren-dat-nuoc-nga/

Petrovietnam. (2015). Hợp tác dầu khí Việt Nam-Liên bang Nga: Những dấu mốc quan trọng của một chặng đường đã qua. https://petrovietnam.petrotimes.vn/hop-tac-dau-khi-viet-nam-lien-bang-nga-nhung-dau-moc-quan-trong-cua-mot-chang-duong-da-qua-251961.html?randTime=1626824218

Petrovietnam. (2019). Hợp tác dầu khí: điểm sáng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam- Liên bang Nga. https://petrovietnam.petrotimes.vn/hop-tac-dau-khi-diem-sang-trong-quan-he-huu-nghi-viet-nam-lb-nga-537167.html.

Petrovietnam. (n.d.). Số liệu thống kê qua các năm. http://www.pvn.vn/Pages/default.aspx

Rogalev, N. D., & Ruban, L. S. (2016). Razvitiye sotrudnichestva v sfere energetiki mezhdu Rossiyey i V’yetnamom: Problemy i perspektivy [Development of energy cooperation between Russia and Vietnam: Problems and prospects]. https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-energetiki-mezhdu-rossiey-i-vietnamom-problemy-i-perspektivy

Tạp chí Kinh tế Việt Nam. (2003). Dữ liệu thống kê của công ty Zarubezhneft. Tạp chí Kinh tế Việt Nam, (1), 21.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (2011a). Lịch sử ngành dầu khí Việt Nam (đến năm 2010) – Tập I. NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (2011b). Lịch sử ngành dầu khí Việt Nam (đến năm 2010) – Tập III. NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (2011c). Vietsovpetro – 30 năm xây dựng và phát triển. NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Thanh Hương. (2021). Giai đoạn 2014-2019: Liên doanh Rusvietpetro được chia cổ tức hơn 600 triệu USD. Báo Đầu tư. https://baodautu.vn/giai-doan-2014-2019-lien-doanh-rusvietpetro-duoc-chia-co-tuc-hon-600-trieu-usd

Thông tấn xã Việt Nam. (2002). Thông tin tư liệu. Thông tấn xã Việt Nam, 25(199), 2.

Vietsovpetro. (2021). Những thành tựu nổi bật của Vietsovpetro trong hành trình 40 năm “Tìm lửa,” những định hướng xây dựng và phát triển. https://www.vietsov.com.vn/Pages/Details.aspx?itemid=1239&c=2

Vovk, V. S., Osmanov, V. G., & Evdoshenko, Y. V. (2018). Tới kho báu rồng vàng: Ghi chép về lịch sử hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực dầu khí. Kuchkovo Pole Publishing.

Vũ, T. H. C. (2018). Chính sách của Việt Nam đối với Liên bang Nga (1991-2017) một số đặc điểm chú yếu. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, (5), 65-78.

Downloads

Published

25-08-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Bui, T. H. (2022). VIETNAMESE-RUSSIAN COOPERATION IN EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL AND GAS FROM 1980 TO THE PRESENT. Dalat University Journal of Science, 12(4), 123-136. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.1000(2022)